Gumawa ng mga Pin na nagpapaganda ng pakikipag-ugnayan

Isang gabay para gumawa ng mga Pin para makamit ang mga layunin ng iyong negosyo

Sa Pinterest, maaari mong mabisang ma-market ang iyong negosyo at abutin ang espesyal na may interes na audience. Magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang Pinna akma sa mga layunin ng iyong negosyo.

Kasama rin sa gabay na ito na may apat na bahagi ang mga tip para sa paggawa ng mga Pin na maaaring: dagdagan ang traffic, bumuo ng kamalayan tungkol sa brand, at dagdagan ang mga pagbebenta.

Bigyang-diin ang isang malaking larawan na unang makikita ng mga tao

Ang mga Pin na nakatuon sa iisang produkto ay humahantong sa mas maraming closeup at pag-save. Gumagana rin mabuti ang pag-feature sa iyong produkto sa makatotohanang setting, tulad ng pagpapakita ng isang lamp sa sala. Tiyakin na mataas ang kalidad at high-resolution ang lahat ng iyong larawan.

Gumamit ng vertical na aspect ratio

Nakaayos ang mga Pin sa mga hanay, kaya sumasakop ng mas maraming space ang mga vertical na Pin at may posibilidad na maging mas bukod-tangi. Pero huwag gawing masyadong mahaba ang iyong mga Pin o kung hindi, mapuputol ang mga ito. Ang magandang aspect ratio para sa isang Pin ay 2:3 (600px ang lapad x 900px ang taas).

Magdagdag ng detalye sa mga Rich Pin

Gusto ng mga tao ang mga Pin na nagbibigay ng impormasyon. Tinutulungan ka ng Mga Rich Pin na magbigay ng mas maraming detalye sa pamamagitan ng paglalagay ng mahalagang impormasyon, tulad ng presyo at pagiging available ng produkto, mismo sa Pin. Dagdagan ang dagdag na detalye gamit ang paglalarawan ng Pin na nagbibigay ng inspirasyon o nakakatulong.

Ipakita sa kanila kung paano

Mahalaga sa mga tao ang mga impormasyon na tumutulong sa kanilang gumawa ng aksyon sa isang ideya. Habang pinaliliit nila ang kanilang mga opsyon, gusto ng mga taong mag-save ng mga listahan at mga instruksiyon. Ang pag-feature ng mga how-to o step-by-step na mga gabay ay maaaring hikayatin ang mga tao na subukan ang iyong ideya.

Subukang gumamit ng mga text overlay para maging malinaw

Gumamit lang ng text overlay kung hindi nagbibigay ng sapat na konteksto ang larawan kapag wala itong kasama. Sa halimbawang ito, mahalaga ang text overlay sa ideya ng Pin.

Handa nang magsimula?

Hindi kailangang palaging gamitin ang bawat tip—mayroon kang mga opsyon! Sumubok ng ilang ibang pamamaraan at tingnan kung ano ang pinakaakma sa iyo.