Gumawa ng mga Pin na bumubuo ng kamalayan tungkol sa brand

Isang gabay para gumawa ng mga Pin para makamit ang mga layunin ng iyong negosyo

Sa Pinterest, maaari mong mabisang ma-market ang iyong negosyo at abutin ang espesyal na may interes na audience. Magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang Pinna akma sa mga layunin ng iyong negosyo.

Kasama rin sa gabay na ito na may apat na bahagi ang mga tip para sa paggawa ng mga Pin na maaaring:  dagdagan ang traffic, pagandahin ang pakikipag-ugnayan, at dagdagan ang mga pagbebenta.

Gumamit ng mga nakakapukaw na larawan

Ang Pinterest ay isang visual na platform, kaya gugustuhin mong gumamit ng mga larawan na bukod-tangi at magsasabi ng tungkol sa ino-offer mo. Gumamit ng mga larawan na high-resolution at mataas ang kalidad. Ang mga larawan ng pamumuhay ay kadalasang mas mabisa para sa pagkuha ng pansin kaysa sa mga plain na kuha ng produkto. Iwasan ang mga larawan na mababa ang kalidad o mga larawan na masyadong detalyado.

Magbigay ng mga detalyadong paglalarawan

Kapag mayroong nag-click sa isang Pin nang closeup, makikita rin niya ang iyong paglalarawan. Ang isang magandang paglalarawan ay maaaring gawing mas nakakapukaw at magdudulot ng paggawa ng aksyon ang iyong ideya. Banggitin ang pinaka-nakakapanabik sa iyong Pin at magbigay ng ideya na mayroon pang makikita sa iyong website. Ang malakas na call to action—tulad ng "shop," "gumawa," "maghanap" o "bumili"—ay hihikayatin ang mga tao na gawin ang susunod na hakbang.

Bigyang-diin ang pagiging natatangi

Gusto ng mga taong tumuklas ng mga bagong ideya sa Pinterest. Tiyaking bigyang-diin ang anumang elemento ng pagiging natatangi o pagiging bago para masabik ang mga tao sa iyong mga ideya.

Gumamit ng vertical na aspect ratio

Nakaayos ang mga Pin sa mga hanay, kaya sumasakop ng mas maraming space ang mga vertical na Pin at may posibilidad na maging mas bukod-tangi. Pero huwag gawing masyadong mahaba ang iyong mga Pin o kung hindi, mapuputol ang mga ito. Ang magandang aspect ratio para sa isang Pin ay 2:3 (600px ang lapad x 900px ang taas).

Magdagdag ng branding na may magandang panlasa

Mayroong ibig sabihin ang iyong brand, kaya maghanap ng paraan para isama ito sa iyong Pin. Ang branding na may magandang panlasa ay naghahatid ng pagkakaroon ng kredibilidad at tinutulungan ang mga tao na maintindihan kung tungkol saan ang iyong brand.

Pinakaminam na isama ang iyong produkto o packaging sa larawan, pero minsan kakailanganin mong gumamit ng isang watermark logo sa halip.

Huwag sumobra sa iyong branding! Maaari kang pumili sa pagitan ng isang kuha ng produkto o logo, pero kailanman ay huwag itong gamitin pareho sa parehong Pin.

Subukang gumamit ng mga text overlay para maging malinaw

Gumamit lang ng text overlay kapag hindi nagbibigay ng sapat na konteksto ang larawan kapag wala itong kasama. Halimbawa, ang pagdaragdag ng dami ng serving ay nakakadagdag ng mas maraming konteksto at linaw sa larawan ng pagkain.

Handa nang magsimula?

Hindi kailangang palaging gamitin ang bawat tip—mayroon kang mga opsyon! Sumubok ng ilang ibang pamamaraan at tingnan kung ano ang pinakaakma sa iyo.