Gumawa ng mga Pin na nagbo-boost ng traffic

Isang gabay para gumawa ng mga Pin para makamit ang mga layunin ng iyong negosyo

Sa Pinterest, maaari mong mabisang ma-market ang iyong negosyo at abutin ang espesyal na may interes na audience. Magsimula sa pamamagitan ng paggawa ng magagandang Pinna akma sa mga layunin ng iyong negosyo.

Kasama rin sa gabay na ito na may apat na bahagi ang mga tip para sa paggawa ng mga Pin na maaaring:  bumuo ng kamalayan tungkol sa brand, pagandahin ang pakikipag-ugnayan, at dagdagan ang mga pagbebenta.

Magpakita ng maraming produkto sa iisang Pin

Ang mga Pin na maraming produkto ay nanghihikayat ng traffic dahil akma ang mga ito sa iba't ibang panlasa at nakakapukaw ng pag-usisa. Halimbawa, ang isang Pin na nagpapakita ng maraming kulay ng parehong shirt ay maaaring usisain ng mga tao para makita ang lahat ng opsyon na mayroon. Pinakamagandang limitahan ang bawat Pin sa apat na produkto para hindi maging masyadong detalyado ang mga bagay.

Gumamit ng mga nakakapukaw na larawan

Ang pagpapakita ng iyong produkto habang ginagamit o sa tunay na buhay ay maaaring tumulong manghikayat ng traffic. Tiyaking ang lahat ng iyong larawan ay mataas ang kalidad at nasa high-resolution.

Gumamit ng vertical na aspect ratio

Nakaayos ang mga Pin sa mga hanay, kaya sumasakop ng mas maraming space ang mga vertical na Pin at may posibilidad na maging mas bukod-tangi. Pero huwag gawing masyadong mahaba ang iyong mga Pin o kung hindi, mapuputol ang mga ito. Ang magandang aspect ratio para sa isang Pin ay 2:3 (600px ang lapad x 900px ang taas).

Subukan ang mga text overlay

Ang mga text overlay na dinisenyo para sa mga pag-click ay nagiging dahilan para gumawa ng aksyon ang mga tao—tulad ng isang espesyal na feature ng isang produkto—para tulungan ang isang tao na makitang akma ang ino-offer mong brand o produkto sa kanila.

Magsulat ng mga detalyadong paglalarawan

Tiyaking inaanyayahan ng iyong paglalarawan ang mga Pinner na malaman pa ang tungkol sa iyong negosyo. Dapat banggitin ng mga paglalarawan kung ano ang pinaka-nakakapukaw tungkol sa iyong Pin at magbigay ng ideya na mayroon pang matutuklasan sa iyong website. Tiyaking magsama ng malakas na call to action, gamit ang mga salitang tulad ng "shop," "gumawa," "maghanap" o "bumili."

Magsama ng mga listahan, tip o payo

Manghikayat ng aksyon sa pamamagitan ng pagsasama ng mga listahan at mga tip sa isang text overlay o sa paglalarawan ng iyong Pin. Maaari ka ring gumawa ng mga nakikitang listahan sa pamamagitan ng pagsasama ng maraming produkto sa larawan ng Pin, tulad ng set ng mga produktong dekorasyon sa bahay na gumagawa ng tablescape. O kaya, subukan ang mga “nakakatuksong” tip o payo sa iyong Pin, pagkatapos ay kumpletuhin ang kuwento kapag nag-click ang Pinner sa iyong landing page.

Handa nang magsimula?

Hindi kailangang palaging gamitin ang bawat tip—mayroon kang mga opsyon! Sumubok ng ilang ibang pamamaraan at tingnan kung ano ang pinakaakma sa iyo.