mga pinakamainam na kasanayan para sa creative

Masasabing maganda ang isang Pin kung ito ay nakakapagbigay ng inspirasyon at naaaksyunan. Ang mga ganitong Pin ay makatawag-pansin, at nakakahimok sa mga taong matuto pa. Marami na kaming isinagawang pag-aaral para malaman kung bakit mas maganda ang performance ng ilang partikular na Pin kaysa sa iba. At bagama't wala itong formula, maaaring lubos na makaapekto ang ilang partikular na elemento ng creative sa performance ng iyong Pin. Sundin ang pinakamahuhusay na kagawian na ito sa creative para matiyak na magiging maganda, magpapasimula ng pakikipag-ugnayan, at magiging epektibo ang iyong Mga Pin.

Limang mahalagang tip

1. Gumamit ng makatawag-pansin na patayong larawan
Sa Pinterest, napakahalaga ng visuals. Gumamit ng mga de-kalidad na larawan na mapapansin sa mga feed ng mga tao Dahil patayo ang pagkakaayos ng Mga Pin, mainam gumamit at pinakamahusay ang performance ng mga patayong larawan. Inirerekomenda namin ang paggamit ng 2:3 vertical aspect ratio. Walang tamang laki ang Mga Pin, pero tandaang maaaring maputol ang mas mahahabang Pin. 

2. Ipakita kung paano gamitin ang iyong produkto o serbisyo
Ginagamit ng mga tao ang Mga Pin sa pagpapasya para sa kanilang buhay. Dapat makatulong ang iyong mga larawan sa mga tao na maunawaan kung bakit naaangkop ang iyong produkto o ideya sa kanila. Pumili ng mga larawang nagpapakita ng konteksto at sumasalamin sa iyong paksa. Malinaw na ipakita kung paano magagamit ng isang tao ang iyong produkto, masusubukan ang iyong proyekto, atbp.  

3. Tiyaking naha-highlight ang iyong produkto o serbisyo 
Pumili ng mga larawang nakatuon sa iyong produkto o serbisyo. Iwasan ang mga abstract na larawan, o ang mga larawan ng paraan ng pamumuhay na hindi naaangkop sa iyong brand.   

4. Gamitin ang iyong logo
Ilagay ang iyong logo sa bawat Pin, pero tiyaking elegante pa rin ang dating nito. Inirerekomenda naming huwag mong ilagay ang iyong logo sa kanang sulok sa ibaba, dahil matatakpan ito ng mga icon ng produkto kapag nakita ng mga tao ang Pin sa kanilang mga feed.

5. Magdagdag ng text overlay para maiparating ang iyong pangunahing mensahe
Sa tulong ng text overlay, mapapansin ang iyong Mga Pin, magkakaroon ang mga ito ng konteksto, at mas maganda ang mabubuo mong kwento. Tandaang ginagamit ng karamihan ng mga tao ang Pinterest sa kanilang mga mobile device, kaya dapat mong panatihiling simple at malinaw ang iyong text.  

Format ng Pinterest sa mobile

Mag-optimize para sa iyong mga layunin sa marketing

Sa paggawa ng mga ad sa Pinterest, palaging isaisip ang iyong layunin. Maaaring mag-iba ang hitsura at dating ng iyong Mga Pin, depende sa kung layunin mo bang pataasin ang mga benta, makipag-ugnayan, o umabot ng ibang layunin. 

Makakatulong sa iyo ang susunod na hanay na ito ng mga tip na iangkop ang iyong Mga Pin para sa iba't ibang uri ng mga layunin sa marketing. Nagmula ang mga insight sa isang pag-aaral ng sukatan na sumuri sa mahigit 21,000 Pino-promote na Pin mula sa 2,000 campaign.* Sinukat namin ang bawat Pin batay sa 25 katangian ng creative para malaman kung ano ang nakakaapekto sa performance nito—at ibinabahagi namin ang kaalamang iyon sa iyo. 

Magpalaganap ng kamalayan

Iangkop ang iyong content sa pang-araw-araw na pamumuhay, mga season, o sandali
Kung nagpapakita ng pang-araw-araw na pamumuhay o umaayon sa season ang iyong creative, mas makukuha nito ang atensyon ng mga tao. Sa aming pag-aaral, 10x na mas napansin ang Mga Pin na nauugnay sa mga season o espesyal na okasyon.1

Bigyang-pansin ang mga natatanging feature
Tiyaking sasabihin mo sa mga tao kung may ibabahagi kang espesyal. Halimbawa, 9x na mas napansin ang Mga Pin na may nakasulat na “bago” sa text overlay.1  

Gamitin ang paglalarawan ng Pin para magdagdag ng konteksto at mapalakas ang branding
Nakakatulong sa iyo ang field ng paglalarawan na magbigay ng higit pang konteksto at detalye. Nakakatulong ito sa iyong unahin ang pinakamahalagang impormasyon: Sa aming pananaliksik, 2x na mas napansin ang Mga Pin na may brand sa unang linya ng field ng paglalarawan.1

Makakita ng higit pang tip para sa pagpapalaganap ng kamalayan sa brand sa Pinterest.

Pataasin ang mga online na benta

Gawing naaaksyunan ang iyong text overlay 
Nakakatulong ang mga text overlay sa mga taong magpasya kung dapat ba nilang i-click ang iyong Mga Pin. Panatilihing malinaw ang text, na may nakakahimok na call to action. 6% mas kumita ang Mga Pin na may mga call to action sa overlay.2  

Iangkop ang iyong content sa pang-araw-araw na pamumuhay, mga season, o sandali
Gawing mas nauugnay ang iyong mga ad sa pamamagitan ng pagpapakita ng content na naaangkop sa season, pag-highlight ng mga sandali, o pagpapakita kung paano magagamit ang iyong produkto sa pang-araw-araw. 22% mas kumita ang Mga Pin na may content tungkol sa mga ganitong uri ng sandali.2  

Gamitin ang kopya ng paglalarawan para magdagdag ng mga detalye
Ang paglalarawan ng iyong Pin ang pinakamainam na lugar para sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon sa iyong mga potensyal na customer. Sa aming pag-aaral, tumaas nang 28% ang mga online na benta ng Mga Pin na may mga detalye ng pagpepresyo sa field ng paglalarawan.2 

Tiyaking iisa lang ang hitsura ng Mga Pin at ng mga landing page ng mga ito
Swabe dapat ang karanasan ng mga tao mula sa pag-click sa iyong Pin, papunta sa landing page nito. Kung iisa lang ang hitsura ng mga ito, mas magiging mahusay ang performance: Para sa aming pagsusuri, tumaas nang 13% ang Mga Pin na dumirekta sa mga landing page na may mga imaheng katulad ng mga larawan sa Mga Pin.2

Matuto pa tungkol sa pagpapataas ng iyong mga online na benta sa Pinterest.

Pataasin ang mga offline na benta

Tulungan ang mga taong i-visualize ang iyong produkto sa kanilang buhay 
Nakakatulong ang mga larawang maaaring aksyunan sa mga tao na magpasya kung naaangkop ba ang iyong Pin para sa kanila. 67% na mas malaki ang tsansa ng Mga Pin na nagpapakita ng isang tao na gumagamit ng produkto o serbisyo na mapataas ang mga offline na benta.3

Tiyaking malinaw na nakikita ang iyong produkto
Ilagay ang iyong produkto sa gitna. Para sa aming pananaliksik, 20% na mas malaki ang tsansa ng mga campaign na may malinaw na product placement na mapataas ang mga offline na benta.3

Makakuha ng higit pang tip sa aming gabay sa mga offline na benta.

Pataasin ang mga pag-capture sa email

Tulungan ang mga taong i-visualize ang iyong produkto sa kanilang buhay 
Padaliin para sa mga taong i-visualize ang iyong produkto, serbisyo, o ideya sa kanilang buhay. Tumaas nang 25% ang conversion sa email ng Mga Pin na nagpakita ng taong nakasuot o gumagamit ng isang ina-advertise na produkto.2  

Gumamit ng text overlay para magdagdag ng higit pang detalye
Dapat makita ng mga tao sa iyong text overlay kung paano sila makikinabang mula sa pag-subscribe sa iyong listahan ng email. Halimbawa, tumaas nang 61% ang conversion sa email ng Mga Pin na nagpo-promote ng espesyal na sale o alok.2  

Gamitin ang paglalarawan ng Pin para magdagdag ng konteksto at mapalakas ang branding
Magsulat ng nakakahikayat na paglalarawang nagbibigay ng higit pang impormasyon tungkol sa iyong brand. Makakatulong din kung iha-highlight kung saan galing ang Pin. Tumaas nang 54% ang conversion sa email ng mga paglalarawan ng Pin na may brand sa unang linya.2

Maglagay ng call to action sa paglalarawan
Mas mahusay ang performance ng Mga Pin na gumagamit ng malilinaw na naaaksyunang salita. Tumaas nang 70% ang conversion sa email para sa mga paglalarawan ng Pin na may mga salitang gaya ng "mag-sign up," "mag-enroll" , o "tumuklas."2

Maghanda para sa tagumpay

Alamin ang pangkalahatang pinakamahuhusay na kagawian para sa pag-save ng content sa Pinterest, pagbuo ng iyong profile, at pagkuha ng mga follower.

Planuhin ang iyong diskarte sa creative

Alamin kung paano pumili ng mga naaangkop na larawan para sa iyong Mga Pin. 

*Ang lahat ng sukatan ng performance na nakasaad sa page na ito ay nagmula sa aming mga pag-aaral kasama ng mga third party na partner sa pagsukat. Ipinapakita ng mga insight ang mga partikular na resulta ng pag-aaral, at hindi ginarantiya ng mga ito ang performance. Para magawa ang mga rekomendasyong ito, nagsuri ang aming mga third party na partner ng 21,000 Pino-promote na Pin sa 2,000 campaign, 9 na industriya, at 25 magkakaibang attribute ng creative. Natukoy sa kanilang pagsusuri ang mga katangian ng mga creative na may pinakamahusay na performance, batay sa mahahalagang layunin ng negosyo

1. Millward Brown, Creative meta analysis, Mayo 2018
2. Pinterest, OCL creative meta analysis, Mayo 2018
3. ODC, Creative best practices analysis, Mayo 2018