Paano gumawa ng Mga Pin

Ano ang mga bahagi ng Pin?

Ang mga Pin ay mga visual na bookmark na nagli-link sa buong mundo. Kapag may Pin na nakapukaw sa iyo, maaari mo itong i-click para matuto pa.  

Ano ang mga bahagi ng Pin?

Kung ginagamit mo ang Pinterest para sa iyong negosyo, gugustuhin mong regular na gumawa ng mga bagong Pin. Maaari kang gumamit ng mga Pin para maglunsad ng mga produkto, magbahagi ng mga tutorial, mag-highlight ng mga campaign, mag-promote ng content ng site...o anupamang bagay na pinapangarap mo.  

Maaari kang pumili mula sa napakaraming format ng Pin, mula sa mga static na larawan hanggang sa mga video sa pamamagitan ng awtomatikong pag-play. Alinman ang pipiliin mo, kakailanganin mo lang ng tatlong pangunahing bagay: Isang itinatampok na larawan o video, isang paglalarawan, at isang link ng website.

Paano gumawa ng Pin

1. Ipunin ang iyong mga visual na asset

Ang Pinterest ay isang visual na lugar—isa ito sa mga dahilan kung bakit napakaespesyal nito. Para makuha ang pansin ng mga tao, gugustuhin mong gumamit ng mga larawan at video na mataas ang kalidad at nakakapukaw. Tingnan ang mga detalye ng aming produkto para matiyak na ginagamit mo ang tamang mga uri at laki ng file.

Gustung-gusto namin kapag gumagawa ang mga tao ng mga bagay partikular para sa Pinterest, ngunit hindi mo ito kailangang gawin palagi. Maaari mo ring gamiting muli ang mga asset na mayroon ka na at iangkop ang mga ito para sa Pinterest.  

2. Gawin ang iyong Pin   

May ilang paraan para gumawa ng Mga Pin. Maaari kang direktang mag-upload ng mga imahe o video sa Pinterest, o mag-save ng mga imahe mula sa iba pang mga site patungo sa Pinterest. Maaari ka ring gumawa ng mga Mga Pin nang maramihan gamit ang iyong RSS feed. 

Kapag nakagawa ka na ng Pin, maaari kang bumalik anumang oras at i-update ang link, o ayusin ang iyong paglalarawan. Tiyaking sundin ang aming pinakamaiinam na kasanayan sa content nang sa gayon ay lumalabas ang iyong Pin sa mga resulta ng paghahanap ng mga tao. 

3. Gumawa ng board 

Pagkatapos mong gawin ang iyong unang Pin, ipo-prompt ka naming gawin ang iyong unang board. Isinasaayos ng mga board ang iyong Mga Pin para mas madaling mahanap muli ang mga ito sa ibang pagkakataon. Itinatampok din ang mga ito sa iyong profile para ma-browse ng mga tao ang iyong Mga Pin at matuto pa tungkol sa iyo.

Ilang tip sa timing

Dapat kang gumawa ng mga bagong Pin na nagli-link sa iyong mga na-claim na account nang kahit isang beses lang sa isang linggo. Ang pinakamainam na paraan para makabuo ng dedikadong audience sa Pinterest ay ang pagkakaroon ng tuloy-tuloy na aktibidad. Sa paglipas ng panahon, mas maraming tao ang makakakita ng iyong Mga Pin at patuloy kang makakakita ng mga resulta para sa mga darating na buwan.

Kapag gumawa ka ng bagong Pin, makikita ito ng iyong mga follower sa kanilang tab para sa Pina-follow. Dahil nakaayos ang tab na iyon ayon sa pagkakasunod-sunod ng mga aktibidad, nakakatulong itong ikalat ang iyong content sa paglipas ng panahon, sa halip na isang bagsakang ipakita ang mga Pin. Maaari kang mag-iskedyul ng mga Pin hanggang dalawang linggo bago ang takdang petsa, kaya mas madali kang makakasunod sa iskedyul ng pag-publish.Kung na-link mo ang iyong RSS feed sa Pinterest, tiyaking i-update ito kahit isang beses kada linggo.

I-power up ang iyong Mga Pin

Pinakamahuhusay na kagawian para sa creative

Gamitin ang mga alituntuning ito sa bawat Pin na gagawin mo.

Mga istratehiya sa content

Matuto kung paano magsulat ng mas mahuhusay na paglalarawan sa Pin, at kung paano planuhin ang content ng Pinterest mo.

Gabay sa seasonal na content

Gamitin ang mga pananaw na ito para gumawa ng seasonal na content.

Mga sunud-sunod na tagubilin

Tingnan ang mga detalyadong tagubilin sa aming Help Center.