Paano gamitin ang Pinterest para sa iyong negosyo

Matuto tungkol sa Pinterest

Bakit Pinterest

Pumupunta ang mga tao sa Pinterest para tumuklas at mag-save ng mga ideyang maaari nilang gawin. Alamin kung paano maaaring makibahagi ang iyong brand.

Ang aming audience

Pag-aralan ang demograpiko ng aming audience at magbasa ng mga kwento tungkol sa mga taong gumagamit ng Pinterest.

Ihanda ang iyong account

Mag-sign up

Gumawa ng bagong account ng negosyo sa Pinterest. Maaari ka ring mag-upgrade ng personal na account.

Pinakamahuhusay na kagawian sa account

Tiyaking tama ang pagkaka-set up ng iyong account, at tama ang mga ginagamit mong tool.

Simulang gumawa ng content

Paano gumagana ang Mga Pin

Alamin kung ano ang mga kakailanganin mo para makagawa ng mahusay at epektibong content sa Pinterest.

Pinakamahuhusay na kagawian para sa creative

Makakatulong sa iyo ang mga alituntuning ito na gumawa ng magagandang Pin na nagbibigay ng inspirasyon.