Pinterest para sa mga creator

Tumutulong ang mga creator na gawing pinakamagandang lugar ang Pinterest para matuklasan at magawa ng mga tao kung ano ang gusto nila. Ang mga ideya mo ang nakakahikayat sa kanila na maging malikhain at sumubok ng mga bagong bagay. Hindi magiging ganito ang Pinterest kundi dahil sa iyo—kaya naman gusto naming siguruhing nasa iyo ang lahat ng kailangan mo para magtagumpay.

Makakakita ka ng mga update tungkol sa produkto, tip para sa content, trend at marami pang iba sa seksyong ito. Kung kailangan mo ng karagdagang suporta, subukan ang aming Help Center o magpadala ng mensahe sa creators-support [at] pinterest.com.

Mga dahilan kung bakit bagay na bagay ang Pinterest sa mga creator

Habambuhay nang tatatak ang mga ideya mo
Hindi nawawala ang mga Pin, pati na rin ang value ng mga ito kahit dumaan na ang maraming araw. Makikita ng mga tao (gaya ng iyong mga follower) ang mga Pin pagkatapos mong i-post ang mga ito. Maaari pa ring makita ng ibang mga tao ang content mo kahit maraming buwan na, o kahit taon pa, ang lumipas.  

Makakakuha ka ng mas maraming trapiko
Direktang mali-link sa iyong website o store ang bawat Pin na gagawin mo. Kapag may nakitang bagay ang mga tao na gusto nilang subukan, pwede silang mag-click papunta mismo sa iyong site para matuto pa tungkol dito.

Makilala ng iba pa bukod sa mga follower mo 
Hindi sa mga follower mo natatapos ang lahat. Kapag may nag-save ng iyong Pin, maibabahagi ito sa kanyang mga follower—na makakatulong sa iyo na mapalawak ang audience mo. Bukod pa rito, kapag mas maraming tao ang nakipag-ugnayan sa iyong mga Pin, mas madalas na lalabas ang content na iyon sa Pinterest, na dahilan para matuklasan iyon ng milyon-milyong pang ibang tao.

Hasain ang iyong mga kasanayan
flatlay ng sapatos at babaeng may telepono

Bisitahin ang aming page ng mga resource para sa detalyadong impormasyon tungkol sa pag-set up sa account mo, paggawa ng content para sa Pinterest at pagsukat sa iyong tagumpay. 

Kristyn Merkley
May-ari, Lil' Luna
“Sa tingin ko, hindi ako lalago nang ganito kabilis o hindi ko magagawang negosyo ang dating libangan ko lang, kung hindi dahil sa Pinterest.”
Mga balita para sa mga creator
Sumali bilang isang negosyo
Sign up