Mga malikhaing strategy para sa brand marketing tungkol sa pampaganda

Pumupunta ang mga tao sa Pinterest para sa mga ideya para baguhin ang kanilang hitsura, sa mahigit 1.1 bilyong ideya tungkol sa Buhok at Pagpapaganda na na-save ng 30 milyong tao. Tinutupad ng mga Pinner na ito ang kanilang pangarap—51% ang nagsasabing ginamit nila ang Pinterest para gumawa ng desisyon sa pagbili na may kaugnayan sa pagpapaganda. 

Tiningnan namin ang mga Pin tungkol sa Buhok at Pagpapaganda na pinakamaganda ang pagganap para mabuo ang mga sikat na tip na ito.

1.1 bilyong
Mga Pin tungkol sa buhok ag pagpapaganda
30 milyong
Mga Pinner tungkol sa buhok at pagpapaganda
Ipakita kung paano gagamitin ang iyong produkto

Gustong makita ng mga tao sa Pinterest ang hitsura ng mga produktong pampaganda sa mga tunay na tao bago sila bumili. Ang mga Pin na tungkol sa Pagpapaganda na nagpapakita ng mga produkto sa tunay na buhay ay mayroong 50% mas mataas na porsiyento ng pag-click sa karaniwan, at ang mga Pin na nakatuon sa mga tao ay nakakakita ng 21% mas mataas na porsiyento ng pag-click.

Magdagdag ng tutorial para gawing mas kapaki-pakinabang at karapat-dapat i-save ang iyong Pin. Ang mga Pin na tungkol sa Pagpapaganda na may step-by-step na mga tagubilin ay nakakita ng hanggang 78% mas mataas na porsiyento ng pag-save.

I-highlight ang iyong brand

Ang pagsasama ng iyong brand sa larawan ng iyong Pin ay mas pinadadaling matandaan ng mga tao ang produkto mo, at nagdaragdag ito ng kredibilidad sa ideya na ibinabahagi mo sa audience. At, ang mga Pin na tungkol sa pagpapaganda na may paglalagyan ng produktong pampaganda ay nakakita ng kasing dami ng 21% mas mataas na porsiyento ng pag-save!

Pinterest internal data 2015, 2016