Demograpiko ng Pinterest audience

200m
gumagamit ang mga tao ng Pinterest bawat buwan
50%+
internasyonal
80%
ng mga tao sa Pinterest ay gumagamit ng aming mobile app
50%+
ng mga bagong pag-sign up ay mga lalaki
Gumagamit ang mga tao ng Pinterest para magplano

Nakikita ang mga Pinner sa buong mundo, pero ibinabahagi nila ang pinakamahalagang katangian: aktibo silang naghahanap ng nakakatulong, nagbibigay inspirasyon na mga ideya. Ginagamit ng mga tao ang Pinterest para planuhin kung ano ang mahalaga sa kanilang buhay, maging iyon ay madaling recipe para sa hapunan, mga tip para sa pagbabago ng bahay o ang tamang-tamang pares ng sapatos.

Mga pinagmulan: Pinterest analysis 2016; comScore Okt 2016