Demograpiko ng Pinterest audience

250m
tao ang gumagamit ng Pinterest bawat buwan
50%+
internasyonal
80%
ng mga tao sa Pinterest ang gumagamit ng aming mobile app
50%+
ng mga bagong pag-sign up ay mga lalaki
Ginagamit ng mga tao ang Pinterest para magplano

Nakikita ang Mga Pinner sa iba't ibang bahagi ng mundo, pero lahat sila ay mayroon ng isang mahalagang katangian: aktibo silang naghahanap ng mga ideyang nakakatulong at nagbibigay-inspirasyon. Ginagamit ng mga tao ang Pinterest para planuhin kung ano ang mahalaga sa kanilang buhay, maging iyon man ay madaling recipe para sa hapunan, mga tip para sa pagbabago ng bahay o ang tamang-tamang pares ng sapatos.

Mga pinagmulan: Pinterest analysis 2016; comScore Okt 2016