Isang malikhaing pamamaraan sa Pinterest

Ang pinakamagandang creative ay ano pa ba kundi isang creative! Ito ay kalahating sining at kalahating agham. Nagsagawa ang aming insights team ng isang taong pag-aaral sa performance ng mahigit 50,000 Pino-promote na Pin at nalaman nila kung saan sa mga ito pinakamadalas makipag-ugnayan ang mga tao. May mas malaking impluwensya sa performance ng Pin ang ilang aspekto ng creative design kumpara sa iba pa. Sa gabay na ito, makakakita ka ng mga tip para sa napatunayan nang pinakaepektibo.

Dalhin ang iyong mga pinakamagandang ideya

Pumupunta ang mga tao sa Pinterest para maghanap ng mga ideya mula sa mga brand at negosyo na gaya mo, at aktibo silang naghahanap ng mga bagong ideyang masusubukan. Tiyaking magagawa at nagbibigay ng inspirasyon ang iyong mga Pin.

Mag-isip na parang isa kang Pinner

Ginagamit ng mga tao ang Pinterest para maaga silang makapaghanda para sa pinagpaplanuhan nilang season, holiday, o event, kaya simulang mag-save sa Pinterest humigit-kumulang 45 araw bago ang event. Malamang na mas maaga iyon kaysa sa pag-post mo sa iba pang channel, kaya magdisenyo muna para sa Pinterest.

Gumamit ng mga kapansin-pansing larawan

Pinterest is visual, so images that stand out and say something about what you offer will give you an edge. Lifestyle images are often more effective than product shots, and high-resolution, high-quality images will always look best. Steer clear of images that are busy—80% of Pinners use Pinterest on mobile, so make sure your message is easy to digest.

Gumamit ng vertical na aspect ratio

Nakaayos ang mga Pin sa mga column, kaya mas maraming space na nasasakop ang mga vertical Pin at karaniwang mas kapansin-pansin ang mga ito sa aming platform. Ang pinakamainam na aspect ratio para sa isang vertical Pin ay 2:3—600px ang lapad at 900px ang taas. Hindi inirerekomenda ang mga Pin na mas mahaba sa nabanggit dahil maaaring maputol ang mga ito sa ilang lugar, at kakailanganin ng mga Pinner na mag-close up para makita ang buong pin.

Pag-isipang magdagdag ng (maikling) copy

Kung ang iyong larawan ay hindi nagbibigay ng sapat na konteksto nang ito lang, magdagdag ng copy sa larawan para makatulong sa pagpaparating ng mensahe mo. Subukang gumamit ng mga header, subhead, o annotation, o gumamit ng malikhaing pamamaraan sa kung paano maipapasok ang text mo sa larawan. Basta't huwag lang sosobrahan.

Magdagdag ng branding na may magandang panlasa

Ang branding ay nagpapahiwatig ng kredibilidad at tinutulungan nito ang mga tao na maunawaan kung kanino galing ang Pin. Isama ang iyong produkto o packaging sa larawan mo, o kaya ay ang iyong logo (hindi namin inirerekomendang isama pareho sa iisang larawan). Iwasang maglagay ng logo sa mga sulok ng Pin dahil matatabunan ito ng aming icon ng visual na paghahanap.

Magbigay ng mga kapaki-pakinabang at detalyadong paglalarawan

Kapag may nag-tap sa isang Pin para makita ito nang closeup, makikita rin niya ang iyong paglalarawan. Kung ang layunin mo ay manghikayat ng mga pag-click, gamitin ang copy ng paglalarawan para ipahiwatig na marami pang makikita sa iyong website. Mahihikayat ng nakakahimok na call to action—tulad ng "mamili," "gumawa," "maghanap," o "bumili"—ang mga tao na gumawa ng mga susunod na hakbang.

Gumamit ng magagandang keyword

Tiyaking lalabas ang iyong mga Pin sa mga nauugnay na paghahanap sa pamamagitan ng pagkakaroon ng larawan, pamagat, at paglalarawan na tumutugma sa mga keyword na tina-target mo. Pag-isipan kung kailan mo gustong lumabas ang iyong Pin at kung sino ang gusto mong makakita nito. Halimbawa, kung isa kang food blogger o publisher na may recipe para sa Thanksgiving, gamitin ang mga salitang gaya ng "Thanksgiving" at "recipe.” Kung isa kang kumpanyang nagbibigay ng mga serbisyo sa pananalapi na gustong makaabot ng mga bagong bibili ng bahay, subukan ang "bumili ng bahay" at "pinansyal na tulong.” Matutulungan ka rin ng paghahanap na makahanap ng mga keyword. Halimbawa, kung ang iyong Pin ay isang recipe ng roast chicken, hanapin ang “roast chicken” sa Pinterest. Makakakita ka ng mga iminumungkahing paghahanap para sa “roast chicken whole” at “roast chicken oven,” at mga gabay sa paghahanap gaya ng “simple” o “cast iron.” Ang lahat ng ito ay magagandang keyword na maidaragdag mo sa iyong paglalarawan (kung naaangkop!).

Magdagdag ng mga nauugnay na hashtag

Gumagamit ang mga tao ng mga hashtag para tumuklas ng trending at nauugnay na content. Ang mga hashtag ay dapat magsilbing malalawak na termino sa paghahanap at hindi dapat mababaw na katatawanan (maganda ang #springfashion, hindi maganda ang #ilookterribleinhats).

I-promote ang iyong mga video

Ang paningin, tunog, at galaw ay maaaring ang pinakanakakapukaw na paraan para bigyang-buhay ang iyong mga ideya sa Pinterest. Para magamit ang lahat ng magagamit na espasyo sa screen, tiyaking idinisenyo ang iyong mga video para sa mobile at square (1:1) o portrait (9:16) ang mga ito.

Pinakamainam ang maiikling video para sa mga layuning gaya ng pagpapalawak ng kaalaman o pagkukwento. Gumawa ng mas mahaba kapag gusto mong may gawin ang mga tao sa iyong ideya—halimbawa, nagbibigay ka ng edukasyon o tutorial. Sa alinmang paraan, tiyaking maiintindihan ang iyong mensahe kahit na naka-off ang tunog.