Isang malikhaing pamamaraan sa Pinterest

Ang pinakamagandang creative ay isang creative! Ang bahaging bumubuo rito ay sining at agham. Walang iisang paraan na gagana para sa lahat, pero ang sumusunod na payo ay tutulong na gabayan ka sa mga malikhaing ideya na gagana sa Pinterest.

Nagsagawa ang aming insights team ng isang taong pag-aaral ng performance sa mahigit 50,000 Pino-promote na Pin. Sinubukan nila ang mga pagkakaiba sa performance sa mahigit 20 attribute ng creative, at tiningnan ang lahat mula sa pag-save, pag-click at bilang ng pag-check out sa larawan, mga text overlay, pang-promotion na salita at paggawa ng brand.

Ang ilang aspeto ng malikhaing disenyo ay nakakaimpluwensiya sa performance ng Pin kaysa sa iba. Sa gabay na ito, makakakita ka ng mga tip para sa napatunayang pinakamahusay na gumagana.

Dalhin ang iyong mga pinakamagandang ideya

Dapat kumatawan ang mga Pin sa iyong mga ideyang nagbibigay ng inspirasyon at nagagawan ng aksyon. Pumupunta ang mga tao sa Pinterest para maghanap ng mga ideya mula sa mga brand at negosyong tulad mo, at gusto nila ng mga Pin na tutulong sa kanilang magbigay ng isang bagay na masusubukan o bagong magagawa.

Magdisenyo muna para sa Pinterest

Maagang naghahanap ang mga tao ng mga bagay sa Pinterest bago pa man ang kanilang pinaplanong event o aktibidad. Kaya simulang mag-save sa Pinterest nang kasing aga ng 45 araw. Malamang mas maaga iyon kaysa sa pag-post mo sa iba pang channel, kaya magdisenyo muna para sa Pinterest.

Gumamit ng mga nakakapukaw na larawan

Dahil isang visual na platform ang Pinterest, ang paggamit ng mga larawang bukod-tangi at nagsasabi ng tungkol sa mao-offer mo ay bibigyan ka ng kalamangan.

Narito ang tatlong tip para sa mga larawan na susuportahan ang iyong tagumpay: Ang mga larawan ng pamumuhay ay kadalasang mas mabisa at nakakatawag-pansin kaysa sa mga kuha ng produkto. Palaging maganda ang hitsura ng mga larawang may high-resolution at mataas ang kalidad. Iwasan ang mga larawang maraming nakasulat—80% ng mga Tao ang gumagamit ng Pinterest sa cellphone, kaya tingnan ang iyong Pin sa cellphone para matiyak na madaling maintindihan ang mensahe (at madaling mabasa ang teksto sa feed at sa closeup).

Gumamit ng vertical na aspect ratio

Nakaayos ang mga Pin sa mga column, kaya mas maraming space ang nasasakop ng mga vertical Pin at mas bukod-tangi sa aming platform. Ang tamang aspect ratio para sa isang vertical Pin ay 2:3—600px ang lapad x 900px ang taas.

Ang mga parisukat na larawan—600px ang lapad x 600px ang taas—ay gagana rin nang mahusay. Ang mga Pin na mas mahaba sa 1260px ang taas ay mapuputol, at makikita lang ng mga tao ang buong Pin kapag tinap nila ito para sa isang closeup. Ino-optimize ng Pinterest ang mga Pin na tumutugma sa mga gugustuhing aspect ratio na ito.

Magdagdag ng kopya sa iyong larawan para maging malinaw

Kung hindi nagbibigay ng sapat na konteksto ang larawan ng iyong Pin nang mag-isa, subukang isama ang ilang kopya sa larawan para tulungang iparating ang iyong mensahe. Maaari kang magdagdag ng mga header, subhead, annotation o gumawa ng malikhaing pamamaraan sa kung paano nakikipag-ugnayan sa larawan ang iyong gusto .

Magdagdag ng branding na may magandang panlasa

Nagpapahiwatig ng kredibilidad ang magandang paggawa ng brand at tinutulungan ang mga tao na maintinidhan kung kanino galing ang nilalaman. Sa karaniwan, maaari mong isama ang iyong produkto o packaging sa larawan ng iyong Pin, o maaaring gustuhin mong isama ang logo mo.

Tiyakin na alam ng mga tao ang iyong brand, pero huwag ito gawin nang sobra! Pumili sa pagitan ng kuha ng produkto o ng isang logo, pero subukang huwag parehong gamitin ang mga ito sa parehong Pin. Iwasan ang paglalagay ng logo sa kanang ibaba sa sulok ng Pin, dahil matatakpan ito ng aming visual na icon ng paghahanap.

Magbigay ng mga detalyadong paglalarawan

Kapag may nag-tap sa isang Pin para sa closeup, makikita rin niya ang iyong paglalarawan. Maaaring gawing mas nakakapukaw at magagawan ng aksyon ang iyong ideya gamit ang isang magandang paglalarawan. Kung ang iyong layunin ay manghikayat ng mga pag-click, gamitin ang kopya ng paglalarawan para magbigay ng senyales na marami pang makikita sa iyong website. Ang isang malakas na pantawag ng aksyon—tulad ng "mamili," "gumawa," "maghanap" o "bumili"—ay hihikayatin ang mga taong gumawa ng mga susunod na hakbang.

Ino-optimize para sa paghahanap sa Pinterest

Tiyaking lalabas ang iyong mga Pin sa mga may kaugnayang paghahanap sa pamamagitan ng pagkakaroon ng larawan, pamagat at paglalarawan na tumutugma sa mga keyword na tina-target mo. Isipin kung kailangan mo gustong lumabas ang iyong Pin, sino ang gusto mong makakita nito at huwag gumamit ng mga keyword na walang kaugnayan sa Pin.

Halimbawa, kung ikaw ay isang kumpanya ng pagkain na gustong palabasin ang Pin ng isang recipe para sa panahon ng Thanksgiving, tiyaking gagamit ka ng mga salitang katulad ng "Thanksgiving" at "recipe.” O kaya, kung isa kang kumpanya ng mga serbisyo sa pananalapi na gustong maabot ang isang taong maaaring bumili ng bagong bahay, gumamit ng mga salitang tulad ng "pagbili ng bahay" at "tulong pinansyal.”

Matutulungan ka ng paghahanap na maghanap ng mga keyword. Halimbawa, kung ang iyong Pin ay isang recipe ng roast chicken, hanapin ang “roast chicken” sa Pinterest. Makakakita ka ng mga iminumungkahing paghahanap para sa “roast chicken whole” at “roast chicken oven,” at mga gabay sa paghahanap na katulad ng “simple” o “cast iron.” Ang lahat ng ito ay magagandang keyword na maidaragdag mo sa iyong paglalarawan (kung naaangkop!).

Magdagdag nang hanggang 20 may kaugnayang hashtag. Ang mga Tao ay gumagamit ng mga hashtag para tumuklas ng trending at may kaugnayang nilalaman. Ang mga hashtag ay dapat gumanap bilang malawak na mga hahanaping salita, hindi mababaw na katatawanan (maganda ang #springfashion, hindi ang #ilookterribleinhats).

Pino-promote na Video sa Pinterest

Ang paningin, tunog at galaw ang pinaka nakakapukaw na paraan para bigyang buhay ang iyong mga ideya sa Pinterest. Para gumamit ng maraming space sa screen na maaari, tiyaking dinisenyo ang iyong mga video para sa mobile at alinman sa parisukat (1:1) o portrait (9:16).

Gumagana nang pinakamahusay ang mas maikling mga video kapag gusto mong matuklasan ng mga Tao ang iyong ideya—maaaring ang layunin mo ay kamalayan o pagkukuwento. Gumawa ng mas mahaba kapag gusto mong may gawin ang mga tao sa iyong ideya—halimbawa, nagbibigay ka ng edukasyon o tutorial. Sa alinmang paraan, tiyaking naiintindihan ang iyong mensahe kahit na hindi ito malinaw.