Mga tip sa content ng Pinterest

Ang mga kapaki-pakinabang na ideyang nagbibigay ng inspirasyon ang diwa ng Pinterest. Sundin ang mga tip na ito para matiyak na magiging makatawag-pansin ang iyong content sa mga feed ng mga tao at lalabas ang mga ito kapag naghahanap sila.

Itakda ang iyong diskarte

Gawing priyoridad ang de-kalidad na content 
Mas mahalaga ang katuturan ng content kaysa sa anupamang bagay sa Pinterest. Ituon ang iyong enerhiya sa paggawa ng magandang content na nababagay sa mga interes at pangangailangan ng audience mo. Gamitin ang aming pinakamahuhusay na kasanayan sa creative para matiyak na nakakasunod ang iyong content sa aming mga alituntunin.

Maging consistent 
Magdagdag ng mga bagong Pin habang tumatagal sa halip na mag-upload ng maraming Pin nang sabay-sabay. Nakakatulong ito sa iyong makaabot ng mas malawak na audience. Maaari kang mag-iskedyul ng Mga Pin hanggang dalawang linggo bago ang naka-iskedyul na paglabas ng mga ito gamit ang aming mga tool sa pag-iiskedyul, o magplano pa gamit ang mga tool mula sa mga naaprubahang Partner sa Marketing.  

Piliin ang iyong mga paksa

Mag-isip tulad ng iyong audience
Sa paggawa ng mga bagong Pin, magsimula sa pananaw ng iyong audience. Bakit sila gumagamit ng Pinterest? Anong mga uri ng ideya ang hinahanap nila? Paano mo sila matutulungang magpasya?

Gamitin ang aming mga insight
Regular kaming nagpa-publish ng mga bagong insight tungkol sa season, kategorya, at audience. Tiyaking susubaybayan mo ang aming page ng mga insight para palagi kang updated. Maaari mo ring gamitin ang Pinterest Analytics para makakuha ng impormasyon tungkol sa iyong audience sa Pinterest.

Magplano nang maaga para sa mga seasonal na trend 
Pagdating sa mga holiday o seasonal na event, ginagamit ng mga tao ang Pinterest para magplano bago pa sila pumunta sa ibang platform. Huwag kalimutang isaalang-alang ang timing na ito sa iyong diskarte sa content sa Pinterest.

Inirerekomenda naming magsimula kang mag-save ng seasonal na content 30-45 araw bago ang isang event. Patuloy na darami ang aktibidad habang nalalapit ang naturang event.  

I-optimize ang iyong mga landing page 
Kini-click ng isang tao ang iyong Pin dahil gusto niyang matuto pa rito. Maaari kang mag-link ng mga Pin sa iyong site, blog, o iba pang website. Tiyaking pipili ka ng landing page na natural ang pagdaloy mula sa Pin papunta sa iyong site.

Halimbawa, ang mga Pin na nagtatampok ng produkto ay dapat dumirekta sa isang page kung saan mabibili ng mga tao ang produktong iyon. Kung nagtatampok ng DIY ang iyong Pin, dapat itong dumirekta sa artikulo sa iyong site na may mga kumpletong tagubilin.

Punang ang mga detalye

Tiyaking pupunan mo ang lahat ng text na bahagi na kasama sa iyong Pin. Ang impormasyong ito ay nagbibigay sa mga tao ng kapaki-pakinabang na konteksto tungkol sa iyong Pin, at ng kung ano ang dapat nilang asahan kung iki-click nila ito. Tumutulong din sa amin ang naturang text na mas maunawaan ang iyong content para maipakita namin ito sa mga naaangkop na tao.

Magsulat ng kumpletong paglalarawan 
Nagbibigay ang mga paglalarawan ng konteksto at pinapalakas ng mga ito ang iyong branding. Nakakaapekto rin ang mga ito sa kung saan lalabas ang iyong content sa Pinterest, at sa kung sino ang makakakita nito.

Maaaring mag-iba ang hitsura ng iyong mga paglalarawan sa mga format at device ng Pinterest. Kung minsan, ang kumpletong paglalarawan ang makikita ng mga tao sa kanilang feed, at sa iba namang pagkakataon, ang pamagat lang ng Pin o ilang salita lang ng paglalarawan ang kanilang makikita. Anuman ang lumabas sa mga feed ng mga tao, tandaang ginagawa ng iyong paglalarawan ang lahat para maihatid ang content mo sa mga naaangkop na tao.

Maaaring gumamit ang mga paglalarawan ng hanggang 500 character, at inirerekomenda namin ang pagsusulat ng kahit gaano karaming kapaki-pakinabang na impormasyon. Ang unang 50-60 character ang may pinakamalaking posibilidad na lumabas sa mga feed ng mga tao, kaya unahin ang pinakamahalaga mong impormasyon.

Isipin kung ano ang kailangan ng mga tao sa pagpapasya kung nauugnay ba sa kanila ang iyong Pin. Kung nagbabahagi ka ng recipe, maaari mong banggitin ang mga pangunahing sangkap o paraan ng paghahanda nito. Kung gumagawa ka ng Pin ng paglalakbay, maaari kang magdagdag ng mga ideya para sa mga aktibidad sa lugar na iyon.

Sa pagsusulat, gumamit ng mga kumpletong pangungusap at tiyaking magsasama ka ng call to action. Maglagay ng mga nauugnay na keyword sa iyong mga paglalarawan, pero iwasang maglagay ng masyadong maraming keyword. Hindi ito kinakailangan at kapag ginawa mo ito, hindi na masyadong magiging kapaki-pakinabang ang iyong mga Pin sa mga taong nagbabasa ng mga ito.

Sundin ang aming mga alituntunin

Umaasa ang mga tao sa Pinterest para sa mga kapaki-pakinabang na ideyang nagbibigay ng inspirasyon. Para matiyak na matutupad namin ang pangakong iyon, mayroon kaming ipinapatupad na ilang patakarang pumipigil sa mga kagawiang mapang-spam. Ang spam sa Pinterest ay paulit-ulit, walang katuturan, o hindi kanais-nais na kagawiang sadyang nang-aabala sa karanasan sa Pinterest. Maaari kang matuto pa tungkol sa spam sa aming mga alituntunin ng komunidad.

Tinatanong kami minsan kung nakakatulong ba ang pag-save ng isang Pin sa iisang board nang maraming beses. Hindi namin inirerekomendang palagi itong gawin. Ang paulit-ulit na pag-save ay maaaring makaabala at ma-flag bilang spam. Kung nagawa mo na ito dati, hindi mo na kailangang bumalik at mag-delete ng mga lumang Pin.