Pag-optimize sa iyong mga board sa Pinterest

Sa pamamagitan ng mga board, maisasaayos mo ang mga Pin ayon sa kategorya, layunin o audience. Nakakaapekto ang paraan ng pag-set up mo sa iyong mga board sa kung saan lalabas sa Pinterest ang content mo, at kung ano ang magiging karanasan ng mga tao sa iyong brand. Walang tamang paraan para gawin ito—dapat kang magpasya batay sa kung ano'ng sinusubukan mong sabihin tungkol sa iyong negosyo o brand. Narito ang scoop tungkol sa kung ano ang pinakamahalaga, at sa mga uri ng mga board na pwede mong gamitin.

Piliin nang mabuti ang iyong mga salita

Nakakaapekto ang mga pangalan, paglalarawan at kategorya ng board sa kung paano lumalabas ang iyong content sa mga resulta ng paghahanap sa Pinterest. Gumamit ng malinaw at mapaglarawang salita sa mga pamagat at paglalarawan ng iyong board. Isaisip kung ano ang hinahanap ng audience sa Pinterest, at subukang magsama ng mga angkop na keyword.

Sa tuwing gagawa ka ng bagong board, siguruhing magtalaga ng kategorya ng content. Makakatulong ito sa amin na higit na maunawaan ang tungkol sa iyong content, at makakaapekto rin ito sa kung saan sa Pinterest lalabas ang iyong mga Pin.  

Magdagdag ng mga seksyon ng board

Makakagawa ka ng mga seksyon sa board para matulungan ang mga tao na mag-navigate sa iyong content. Halimbawa, pwedeng maglagay sa iyong board para sa dekorasyon sa bahay ng mga seksyon para sa sofa, silya at mesa. Ginagamit lang ang mga seksyon para maging organisado. Hindi naiimpluwensyahan ng mga ito ang paraan kung paano nira-rank sa search ang iyong content.

I-showcase ang iyong pinakamagagandang board

Kung mayroon kang account ng negosyo, pwede kang magtampok ng mga partikular na board sa itaas ng iyong profile, para ang mga Pin na iyon ang unang makita ng mga tao.

I-archive ang mga lumang content

Kapag nag-archive ka ng board, nalilipat ito sa isang nakatagong seksyon sa iyong profile. Mahahanap pa rin ito ng sinumang follower na ng board na iyon—kailangan lang niyang malaman ang URL. Sa pangkalahatan, mas mabuting i-archive kaysa i-delete ang mga board. Kung magde-delete ka ng board, mawawala na ang mga Pin at follower nito.

Lalong kapaki-pakinabang ang pag-archive sa mga taong inililipat sa account ng negosyo ang kanilang personal na account. Nagbibigay-daan ito sa iyo na alisin sa priyoridad ang content na hindi masyadong mahalaga para sa negosyo mo, nang hindi ito tuluyang dine-delete.  

Pakinabangan ang mga sikretong board

Ganap na nakatago sa iyong pampublikong profile ang mga sikretong board. Kapaki-pakinabang ang mga ito kapag nagpaplano ka ng mga bagong proyekto, o kapag gumagawa ka ng draft para sa mga susunod mong Pin. Huwag mo lang kalimutang ilipat ang board na “sikreto” sa “pampubliko” kung gusto mo na itong gawing live.

Makipag-collaborate sa ibang mga tao

Pwede kang magdagdag ng mga collaborator para gawing board ng grupo ang anumang board. Inirerekomenda namin ang paggamit ng mga board ng grupo para makakuha ng inspirasyon, makapagplano at makipagsosyo. Halimbawa, pwede kayong mag-isip ng mga ideya para sa isang photoshoot, o maglagay ng dekorasyon sa inyong opisina. Hindi namin inirerekomenda ang paggamit ng mga board ng grupo para subukang mapalawak ang naaabot ng content mo sa Pinterest. Kung sinusubukan mong i-troubleshoot ang iyong mga board ng grupo, pumunta sa aming Help Center.