Nabibilang dito ang mga
ideya mong puno ng inspirasyon

Bakit naiiba ang Pinterest?

Mahalaga ang mindset
Pumupunta ang mga tao sa Pinterest para makakuha ng inspirasyon at sumubok ng mga bagong bagay.

Nakasalalay sa tamang oras ang lahat
Abutin ang mga tao kapag nagpaplano at nagdedesisyon sila.

Kumuha ng higit na pagmamahal
Sa Pinterest, hindi nang-aabala ang mga brand—nagbibigay sila ng inspirasyon. Ibahagi ang iyong mga ideya sa mga taong gustong makita ang mga ito.

300m
tao
50%+
internasyonal
85%
sa cellphone
200b
Mga na-save na Pin
Pinterest sa isang cellphone.

Mga kuwento ng tagumpay

Microsoft

Ang pag-power up sa Mga Pino-promote na Pin ay humahantong sa maximum na pakikipag-ugnayan

Lil' Luna

Pagsisimula ng negosyo mula sa isang hilig sa Pinterest
Alasdhair Willis
Hunter Boots
“Ang Pinterest ay kung saan nakakakita tayo ng talagang nakatuon na user na palaging naghahanap ng inspirasyon para bilhin sa Hunter”
Kumuha ng account na pang-negosyo
Mag-sign up

Mga pinagmulan: Pinterest, Global analysis, 2017-2019