วิธีเริ่มต้นใช้ Pinterest สำหรับธุรกิจของคุณ

Pinterest เบื้องต้น

Pinterest ทำงานอย่างไร

ผู้คนใช้ Pinterest เพื่อค้นพบและบันทึกไอเดียใหม่ๆ จากนั้นจึงทำตามสิ่งที่ตนชื่นชอบ

ผู้ชมของเรา

250 ล้านคนใช้ Pinterest ทุกเดือน ซึ่งประกอบด้วยคนรุ่นใหม่ในสหรัฐอเมริกาถึง 52%