Promoted Pins are just like regular Pins, only you pay to have them seen by more people. They’re native ad units that perform just as well, if not better, than organic Pins, helping people discover and save ideas.

Please note: You must have a US, CA, or UK - based business account to use Promoted Pins. Create an ad.

Marknadsför dina pins

 

Du kan köpa marknadsförda pins för alla dina marknadsföringsmål:

  • Medvetenhet
  • Engagemang
  • Trafik

Öka medvetenheten om ditt varumärke: På Pinterest kan du presentera ditt varumärke för världens mest eftertraktade målgrupp. Pinners försöker upptäcka och spara idéer och de behöver produkterna och tjänsterna med ditt varumärke för att förverkliga dessa idéer.

När du bokar premium-tjänster på Pinterest, får du åtkomst till de bästa placeringarna, eftertraktade målgruppsmål, mer kreativa annonsenheter och den största räckvidden – allt där det räknas mest. I en intern studie om varumärkeslyft där man jämförde pinners som hade sett marknadsförda pins med andra pinners, var användare som hade sett dessa pins 40 % mer medvetna om nya produkter och visade 50 % större avsikt att köpa.

Awareness campaigns are available directly through Pinterest or through the auction.

Success Story: 
L'Oreal more than tripled their referral traffic from Pinterest


Fånga avsikterna och öka engagemanget för dina pins: När någon engagerar sig med någon av dina pins, skickar han eller hon en kraftig avsiktssignal. Det är för att användarna sparar och klickar på pins som de tänker på för sina kommande projekt och planer. Marknadsförda pins får en engagemangsgrad på 2-5 %, vilket är högre än genomsnittet inom branschen.

Skapa en engagemangskampanj för att nå användare medan de funderar över vad de ska göra härnäst. Du betalar för varje engagemang (närbild, repin, klick) för din pin.

Framgångshistoria: 
Bank of America nådde sex miljoner unika pinners på mindre än fem månader och fick dubbelt engagemang för sina marknadsförda pins


Driv trafik till din webbplats: När användarna är redo att lämna Pinterest och börja förverkliga sina idéer är det upp till företag som ditt att hjälpa dem att förverkliga dem. Marknadsförda pins driver trafik tillbaka till din webbplats Pinners kan vidta åtgärder. Faktum är att annonsörer som använder Pinterest-annonshanteraren i genomsnitt fick 20 % fler (gratis) klick* under månaden efter att de påbörjat en kampanj med marknadsförda pins.

Skapa en trafikkampanj för att nå användare medan de letar efter relevanta pins som hjälper dem att vidta åtgärder. Du betalar bara för klick till din webbplats.

Framgångshistorier:
Adore Me ökade intäkter från Pinterest-hänvisningar med 4000 %
Zola ökade omvandlingar med 44 % och genomklickningsgraden med 50 %
Dot & Bo fyrdubblade antalet besökare på webbplatsen, ökade antalet repins med 6000 % och ökade de dagliga klicken på sin webbplats med otroliga 18 000 %
Living Royal märkte en 31 % minskning i kostnaden per köp (CPA) och en sexfaldig ökning i trafiken inom en månad efter att de började betala för marknadsföring på Pinterest
MVMT Watches märkte att pinners omvandlar två gånger oftare än användare på andra plattformar – och med ett högre genomsnittligt beställningsvärde