Rich Pins

Ukážte dôležité údaje priamo na pine

Rozšírené piny poskytujú dodatočné informácie o určitom nápade, ktoré sú zobrazené priamo na pine. Existujú štyri typy rozšírených pinov, a to pre aplikácie, produkty, recepty a články.

Piny produktov

Piny produktov uľahčujú nakupovanie. Obsahujú údaje o aktuálne platnej cene, dostupnosti a mieste, kde sa dá produkt zakúpiť.

Piny receptov

Piny receptov sú obľúbené u kuchárov, pretože obsahujú všetky potrebné údaje, ako sú ingredience, čas prípravy či veľkosti porcií.

Piny článkov

Prostredníctvom pinov článkov si používatelia ukladajú príbehy, ktoré sa im páčia. Každý pin článku zobrazuje nadpis článku, autora a opis príbehu.  

Piny aplikácií

Tieto piny majú inštalačné tlačidlo, aby si ľudia mohli vašu aplikáciu stiahnuť priamo z Pinterestu. Piny aplikácií sú zatiaľ kompatibilné iba so systémom iOS.