Usmernenia pre značku Pinterestu

Ako používať značku Pinterest v marketingových materiáloch

V tejto príručke nájdete všeobecné pravidlá používania aktív našej značky a prezentácie obsahu Pinterestu. Tieto pravidlá sa vzťahujú na všetky médiá vrátane systému označovania v obchodoch, obalov, digitálnych médií a vysielania.

Sme veľmi radi, že propagujete svoju prítomnosť a obsah na Pintereste. Prosíme vás len o to, aby ste zabezpečili, aby vaše reklamy a marketingový obsah nijako nenaznačovali, že Pinterest sponzoruje vaše reklamné kampane alebo sa akokoľvek formálne angažuje ako partner.

Základné informácie

Toto je skrátená verzia. Podrobnejšie informácie nájdete nižšie.

Logo Pinterestu

 • Only use the Pinterest badge (please don’t use our wordmark!)

 • Always include a call to action after you show our badge

 • Always display your Pinterest for Business URL when you use our badge

 • Make sure our badge’s height is proportionate to your call to action text  

Jazyk Prijateľné slovné spojenia: Obľúbené na Pintereste, Nájdite nás na Pintereste, Sledujte nás na Pintereste, Navštívte nás, Objavte ďalšie nápady na Pintereste, Inšpirujte sa na Pintereste

 • Put your Pinterest URL somewhere on the treatment

 • Interface images should match the device you show (ex. a mobile view should show the mobile interface, etc.)

Jazyk

 • Vhodné slovné spojenia: Obľúbené na Pintereste, Nájdete nás na Pintereste, Sledujte nás na Pintereste, Navštívte nás, Ďalšie nápady nájdete na Pintereste, Získajte inšpiráciu na Pintereste

 • Nevhodné slovné spojenia: Najpopulárnejšie na Pintereste, Najpopulárnejšie piny

 • Whenever you reference Pinterest, make sure to include your Pinterest for Business URL

Značky

K našim prvkom a značkám patria názov, logo a grafické prvky Pinterest a všetky slová, slovné spojenia, obrázky alebo iné označenia, ktoré identifikujú Pinterest ako zdroj akýchkoľvek produktov alebo služieb.

Naše logo

Naším logom je červený kruh s bielym vpísaným písmenom „P“ v strede. Používajte formát EPS a obrázky vo formáte PNG vo vysokom rozlíšení, ktoré sú dostupné nižšie. Nijako ich nemeňte a k znaku nepridávajte žiadne filtre ani efekty. Naše logo sme nedávno aktualizovali, takže staršie znaky budete musieť nahradiť obrázkami z tejto stránky. 

Vždy pridajte výzvu k akcii, ktorá sa odvoláva na vašu URL adresu na Pintereste. Text výzvy k akcii by mal veľkosťou proporčne vyhovovať znaku Pinterest. Aby sa znak Pinterest omylom nepovažoval za súčasť podpisu, musí byť vždy menší než vaše vlastné logo.

Slovné označenie

Naše slovné označenie, prosím, nepoužívajte. Namiesto neho používajte poskytnuté súbory s obrázkom loga.

Znak Pinterest

Naša farebná schéma

Náš znak sa musí vždy reprodukovať v červenej farbe typickej pre Pinterest, či už v tlačených materiáloch, alebo na obrazovke.

Červená farba č. #bd081c pre Pinterest
slovné označenie Pinterest
Jazyk Prijateľné slovné spojenia: Obľúbené na Pintereste, Nájdite nás na Pintereste, Sledujte nás na Pintereste, Navštívte nás, Objavte ďalšie nápady na Pintereste, Inšpirujte sa na Pintereste

Ak chcete vo svojich marketingových materiáloch zobrazovať ktorúkoľvek časť Pinterestu, zaistite, aby sa zobrazené rozhranie zhodovalo so zariadením, ktoré ukazujete. Príklad: ak je na obrázku telefón, uistite sa, že ukazujete príslušné mobilné rozhranie. Toto pravidlo platí pre všetky prvky Pinterestu vrátane pinov, násteniek, zobrazenia mriežky alebo akýchkoľvek iných prvkov.

Upozorňujeme, že sami zodpovedáte za získanie všetkých práv na všetky obrázky prezentované vo vašich marketingových materiáloch.

Jazyk

Naše značky obsahujú aj tieto slová, keď sa vzťahujú na sociálne médiá a digitálne nástroje: pin, prevzatý pin, používateľ a nástenka.

Tu je niekoľko konkrétnych pravidiel, ktoré je nutné dodržiavať, keď hovoríte o Pintereste:

 • Vhodné slovné spojenia: Obľúbené na Pintereste, Nájdete nás na Pintereste, Sledujte nás na Pintereste, Navštívte nás, Ďalšie nápady nájdete na Pintereste, Získajte inšpiráciu na Pintereste

 • Nevhodné slovné spojenia: Najpopulárnejšie na Pintereste, Najpopulárnejšie piny, všetky spojenia používajúce slovo „pin“ ako sloveso (vhodnejšie je sloveso „uložiť“)

 • Whenever you reference Pinterest, make sure to include our Pinterest for Business URL

Kedy možno povedať, že pin je na Pintereste obľúbený?

Pin sa považuje za obľúbený, ak v rámci analytických prehľadov Pinterestu vykazuje veľké množstvo zobrazení, kliknutí a uložení. Nezabúdajte, že analytické prehľady na Pintereste zobrazujú iba výkonnosť vašich vlastných pinov. Aby ste poskytli ten správny kontext, za všetky označenia „Obľúbené na Pintereste“ vždy pridajte svoju vlastnú pinterestovú URL adresu.

Názvy a vizuály pre vaše aplikácie a služby

Ak vytvárate aplikáciu, webovú stránku alebo inú službu, ktorá sa má používať na Pintereste, vytvorte si vlastnú značku, ktorá nenesie prvky značky Pinterest.

Niektoré konkrétne pravidlá:

 • Don’t use “Pin,” “Pinterest” or any variations of “Pinterest” in your name or domain name

 • Don’t use any Pinterest marks, logos, graphics or similar variations as part of your logo or branding

Usmernenia pre médiá

Vysielanie

Všetky vyššie spomenuté pravidlá platia aj pre vysielacie médiá. Náš znak sa vo vysielaní môže používať, ale vždy musí obsahovať jasný odkaz na váš vlastný profil na Pintereste. Použitie nášho znaku bez prepojenia na váš vlastný profil nesprávne naznačuje partnerstvo, sponzorstvo alebo súhlas.

Ak chcete Pinterest používať vo videu, televízii alebo filme, musíte svojmu partnerskému manažérovi v Pintereste odoslať formulár so žiadosťou. Partnerský manažér musí zvážiť každé potenciálne použitie. Aby ste sa vyhli omeškaniu v produkcii, kontaktujte nás aspoň 10 dní vopred.