Ako funguje Pinterest

Pinterest je plný inšpirujúcich a podnetných nápadov

Ľudia prichádzajú na Pinterest hľadať nápady, ktoré si potom ukladajú. Nápady môžu mať rôzne podoby od receptov cez renovačné projekty až po krásny pár topánok. Každý nápad je zastúpený „pinom“, ktorý obsahuje obrázok, popis a odkaz na pôvodný zdroj obrázka na internete. Keď ľudia kliknú na URL adresu nejakého pinu, získajú podrobnejšie informácie o danom nápade a môžu sa pustiť do jeho realizácie.   

Piny prichádzajú zo všetkých zákutí internetu

Na Pinterest prinášajú obsah používatelia aj firmy. Používatelia môžu pridávať čokoľvek, čo sa im páči, z ktorejkoľvek webovej lokality, a to pomocou našich rozšírení prehliadača a tlačidla Uložiť. Keď niekto pridá pin, ten sa začne zobrazovať ostatným používateľom v ich novinkách a výsledkoch vyhľadávania. Firmy si vytvárajú aj vlastné piny, aby upriamili pozornosť na svoje produkty, budovali povedomie o značke a zvýšili svoj obrat.

Nástenky ľuďom pomáhajú organizovať si piny

Každý pin žije na „nástenke“, ktorá obsahuje aj súvisiace nápady. Používateľ si môže svoje nástenky zorganizovať podľa potrieb alebo záujmov. Firmy si nástenky často organizujú podľa kategórií, záujmov či sezónnej témy.

...a čo potom?

Ľudia používajú Pinterest rôznymi spôsobmi: vyhľadávajú veci, ktoré ich zaujímajú, prezerajú si novinky, v ktorých hľadajú nové nápady, prípadne si prezerajú nástenky iných ľudí, aby videli, čo upútalo ich pozornosť. Ak sa im zapáči to, čo vidia, buď si pin uložia na vlastnú nástenku, alebo kliknú na URL adresu pinu, aby získali viac informácií alebo si produkt zakúpili.