Lag Pins som øker salget

En guide for å lage effektive Pins som gir resultater

På Pinterest kan du markedsføre virksomheten din for et svært motivert publikum. Kom i gang ved å lage flotte Pins som er skreddersydd til bedriftens mål.

Denne guiden i fire deler inneholder også tips for å ‪lage Pin‬s‪ som kan: ø‪ke trafikken, bygge m‬e‪rkekjen‬nskap og skape større engasjement.

Vis frem logoen din

Bidra til større kjennskap, troverdighet og legitimitet for merkevaren din ved å legge til et vannmerkelogo, som vises på alle Pinsene dine. Et lite vannmerke skaper bevissthet rundt merkevaren på en enkel og diskret måte.

Bruk livsstilsbilder

Bildene dine bør helst hjelpe folk å forstå hvordan det du tilbyr, passer inn i livene deres. Bruk omgivelser som føles ekte og modeller til å vise det du tilbyr, i praksis. Hvis du for eksempel selger klær eller tilbehør, kan det være lurt å vise produktene på en modell.

Fokuser på det som gjelder

Når noen er i kjøpsmodus, bør du ikke forstyrre beslutningsprosessen deres med mer informasjon enn de faktisk trenger. Pinnen din bør fokusere på det du tilbyr.

Klar til å sette i gang?

Det er ikke nødvendig å bruke hvert tips hver gang – du har valgmuligheter! Prøv noen forskjellige tilnærminger, og se hva som fungerer best for deg.