Vilkår for bedrifter

(Gjelder fra 25. mai 2018)

Takk for at du bruker Pinterest!

Disse tjenestevilkårene for bedrifter («vilkår») regulerer bedriftens tilgang til og bruk av Pinterests nettsted, apper, API-er og moduler («Pinterest» eller «tjenester»). Les disse vilkårene nøye, og kontakt oss hvis du har spørsmål. Ved å opprette en konto under disse vilkårene («bedriftskonto»), eller ved å besøke eller bruke tjenesten, samtykker du i å være bundet av disse vilkårene, våre personvernregler og våre retningslinjer for bruk

1. Tjenesten vår

Pinterest hjelper deg med å oppdage og gjøre ting du elsker. For å gjøre det, viser vi deg ting vi tror er relevant, interessant og personlig, basert på aktiviteten din på Pinterest og andre nettsteder. For å kunne levere tjenesten vår til deg, må vi identifisere deg og dine interesser. Noe av innholdet vi viser deg, er markedsføring fra annonsører. Som en del av tjenesten vi tilbyr, prøver vi å sikre at selv promotert innhold er relevant og interessant for deg. Du kan se hva som er markedsføring, fordi innholdet er tydelig merket.

2. Bruk av Pinterest

a. Hvem kan bruke Pinterest.

Du kan bare bruke tjenestene våre hvis du kan inngå en lovlig bindende kontrakt med Pinterest, og bare i samsvar med disse vilkårene og all gjeldende lovgivning. Når du oppretter en bedriftskonto på Pinterest, må du gi oss nøyaktig og fullstendig informasjon. Du kan ikke bruke tjenesten vår hvis det ville medføre at Pinterest overtrer USAs sanksjoner, og når du aksepterer disse vilkårene bekrefter du overfor oss at du ikke tilhører en sanksjonert part, befinner deg i et sanksjonert land eller på annen måte er omfattet av USAs sanksjoner. Enhver bruk av eller tilgang for noen under 13 år er ikke tillatt. Hvis du etablerer en konto på vegne av en bedrift, organisasjon eller annen virksomhet, (a) betyr «du» både deg og denne virksomheten, og (b) du lover at du er autorisert til å bevilge alle tillatelser og autorisasjoner i disse vilkårene og forplikte virksomheten til å følge disse vilkårene, og at du samtykker i disse vilkårene på vegne av virksomheten. Noen av tjenestene våre kan inkludere programvare som lastes ned til datamaskinen din, telefonen din, nettbrettet ditt eller andre enheter. Du samtykker i at vi kan oppdatere programvaren automatisk, og disse vilkårene skal gjelde for alle oppdateringer.

b. Hva tillater vi deg å gjøre?

I henhold til disse vilkårene og retningslinjene (inkludert våre Retningslinjer for bruk), gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens til å bruke tjenesten vår.

3. Innholdet ditt

a. Publisere innhold

Pinterest gir deg tillatelse til å legge ut innhold, inkludert bilder, kommentarer, linker og annet materiale. Alt du legger ut eller på annen måte gjør tilgjengelig på Pinterest, er her referert til som «brukerinnhold». Du er ansvarlig for alt brukerinnhold du legger ut på Pinterest, og du beholder alle dine rettigheter til innholdet.

b. Bruk av innhold for Pinterest og andre brukere

Du gir Pinterest og våre brukere en ikke-eksklusiv, royaltyfri, overførbar, viderelisensierbar, verdensomspennende lisens til å bruke, lagre, vise, reprodusere, lagre, endre, lage avledede versjoner av, utføre og distribuere brukerinnholdet ditt på Pinterest utelukkende for at tjenesten skal kunne drives, utvikles, leveres og brukes. Ingenting i disse vilkårene begrenser andre juridiske rettigheter Pinterest måtte ha over brukerinnhold, for eksempel under andre lisenser. Vi forbeholder oss retten til å fjerne eller endre brukerinnhold eller endre måten det brukes på i tjenesten vi tilbyr, uansett årsak. Dette inkluderer brukerinnhold som vi mener bryter disse vilkårene, våre Retningslinjer for bruk eller andre retningslinjer.

c. Hvor lenge vi beholder innholdet ditt

Etter opphør eller deaktivering av kontoen din, eller hvis du fjerner noe brukerinnhold fra Pinterest, kan vi beholde brukerinnholdet ditt i en kommersielt rimelig tidsperiode for sikkerhetskopierings-, arkiverings- eller revisjonsformål. Videre kan Pinterest og brukerne våre beholde og fortsette å bruke, lagre, vise, gjengi, repinne, endre, opprette avledede verk, utføre og distribuere alt ditt brukerinnhold som andre brukere har lagret eller delt gjennom Pinterest.

d. Ditt ansvar for innholdet ditt:

i. Til Pinterest og fellesskapet vårt.

Pinterest er et kreativt og positivt sted hvor du og andre brukere kan utforske og dele ting dere elsker. For at Pinterest skal forbli slik, må du følge vår Pin-etikette og overholde våre retningslinjer, inkludert våre Retningslinjer for bruk. Du kan ikke publisere brukerinnhold som bryter eller oppfordrer til atferd som bryter lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til lover eller reguleringer som gjelder for din bransje og lover eller forskrifter om markedsføring. Du står ansvarlig for både brukerinnhold og alt av tredjepartsinnhold på tavlene dine. Du står ansvarlig for og garanterer at brukerinnhold og alt av tredjepartsinnhold på tavlene dine overholder alle gjeldende lover og forskrifter. Med unntak av spesifikke forhold angitt i disse vilkårene, er du enig i ikke å bruke, endre, gjengi, distribuere, selge, lisensiere eller på annen måte bruke tjenesten vår uten vår tillatelse.

ii. Til tredjeparter.

Pinterest respekterer rettighetene til tredjeparter som oppretter og eier innhold, og vi forventer at du gjør det samme. Du godtar således at alt brukerinnhold du publiserer på Pinterest, ikke bryter eller kommer til å bryte noen lover eller krenker rettighetene til noen tredjeparter.

e. Tilbakemelding fra deg

Vi setter pris på å høre fra brukerne våre, og vi er alltid interessert i å lære mer om hvordan vi kan gjøre Pinterest enda bedre. Hvis du velger å sende oss kommentarer, ideer eller tilbakemeldinger, samtykker du i at vi kan bruke dem fritt, uten kompensasjon til deg. Ved å ta i mot det du sender inn, sier ikke Pinterest fra seg noen rettigheter til å bruke lignende eller beslektede tilbakemeldinger som vi har fått tidligere, som er utviklet av våre ansatte, eller innhentet fra andre enn deg.

4. Verktøy for de som eier nettsteder

a. Nettstedfunksjoner

Vi tilbyr produkter («nettstedfunksjoner») som utviklere og andre nettsteder kan bruke for å tilby Pinterest-funksjoner og funksjonalitet til sine brukere – f.eks. Lagre-knappen og Følg-knappen. Du er enig i å kun bruke nettstedfunksjoner som er dokumentert av Pinterest og i henhold til våre generelle retningslinjer og våre retningslinjer for merkevaren Pinterest. Du kan ikke bruke nettstedfunksjoner på nettsider eller i tjenester med innhold som strider mot disse vilkårene når innholdet vises på Pinterest. Du godtar også at funksjoner og funksjonalitet fra våre nettstedfunksjoner kun kan stamme fra Pinterests egne nettstedfunksjoner, med mindre annet er autorisert av oss.

b. Tillatelser

i. Ved å innlemme nettstedfunksjoner på nettsiden eller tjenesten din er du enig i at Pinterest kan samle inn og bruke informasjon fra deg og dine brukere, som beskrevet i våre retningslinjer for personvern. Du er også enig i at Pinterest kan bruke automatiserte metoder til å analysere nettsiden eller tjenesten din der hvor nettstedfunksjoner kan ha blitt innlemmet.

ii. Noen nettstedfunksjoner gjør deg eller dine brukere i stand til å publisere eller på annen måte opprette tilgjengelig innhold i våre tjenester. Ved bruk av disse nettstedfunksjonene gir du Pinterest og Pinterests brukere tillatelse til slikt innhold som angitt i seksjon 3(b). Ingenting i denne seksjonen skal begrense Pinterests eventuelle andre juridiske rettigheter til innholdet.

5. Opphavsrett

Pinterest har sluttet seg til og implementert Pinterests Retningslinjer om opphavsrett i henhold til Digital Millennium Copyright Act og andre gjeldende lover om opphavsrett. Du finner mer informasjon i våre Retningslinjer om opphavsrett.

6. Sikkerhet

Vi bryr oss om sikkerheten til brukerne våre. Vi jobber hele tiden med å sikre innholdet ditt og kontoen din, men Pinterest kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke klarer å overliste våre sikkerhetstiltak. Vi ber om at du oppbevarer passordet ditt på en sikker måte. Gi oss umiddelbart varsel ved eventuelle lekkasjer eller uautorisert bruk av kontoen. Er konten opprettet på vegne av en bedrift, organisasjon eller annen enhet, står du selv ansvarlig for å sørge for at kun autoriserte personer har tilgang til kontoen.

7. Tredjeparter – Linker, nettsteder og tjenester

På Pinterest kan du finne linker til innhold og tilbud fra såkalte tredjeparter. Dette kan være spesielle tilbud, annonsører, tjenester, andre nettsteder eller arrangementer og aktiviteter som ikke eies eller kontrolleres av Pinterest. Vi støtter ikke og påtar oss ikke noe ansvar for slike tredjepartsnettsteder, -informasjon, -materiale, -produkter og -tjenester. Hvis du bruker et nettsted, en tjeneste eller innhold fra tredjeparter via Pinterest, gjør du det på egen risiko. Du godtar også at Pinterest ikke har noe ansvar som følge av din bruk av eller tilgang til et slikt nettsted, en slik tjeneste eller slikt innhold.

8. Opphør

Pinterest kan avslutte eller suspendere din rett til å bruke Pinterest av en hvilken som helst grunn, forutsatt at vi gir deg et rimelig varsel først. Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen din umiddelbart og uten varsel, så fremt vi har en god grunn – inkludert ethvert brudd på disse retningslinjene for bruk. Selv om kontoen din avsluttes, er du fortsatt bundet av avsnitt 4(b) og 9 i disse vilkårene.

9. Erstatning

Du aksepterer at Pinterest og våre respektive ledere, ansatte og agenter holdes taps- og skadefrie fra og mot alle krav, søksmål, rettssaker, tvister, krav, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske og regnskapsmessige avgifter (inkludert saksomkostninger for krav, søksmål eller rettssaker ført av tredjeparter), som på noen måte er relatert til (a) din tilgang til eller bruk av tjenesten vår, (b) brukerinnholdet ditt eller (c) ditt brudd på noen av disse vilkårene.

10. Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten vår og alt innhold på Pinterest tilbys «som den/det er» – uten garanti av noe slag, verken direkte eller indirekte.

PINTEREST FRASKRIVER ALLE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OPPHAVSRETTIGHETER, OG ALLE GARANTIER SOM FØLGE AV HÅNDTERING ELLER BRUK AV HANDEL.

Pinterest tar ikke ansvar for og påtar seg intet ansvar for eventuelt brukerinnhold som du eller noen annen person eller tredjepart legger ut eller sender via tjenesten vi tilbyr. Du forstår og godtar at du kan bli utsatt for brukerinnhold som er unøyaktig, støtende, upassende for barn eller på annen måte er noe du ikke ønsker å se.

11. Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD LOVEN TILLATER SKAL PINTEREST IKKE STÅ ANSVARLIG FOR NOEN FØLGESKADER ELLER INDIREKTE, UFORUTSETTE, SPESIELLE ELLER STRAFFBARE SKADER, ELLER ETHVERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OMSETNING, UANSETT OM DETTE FOREKOMMER DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER ETHVERT TAP AV DATA, BRUK, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP. IKKE I NOE TILFELLE SKAL PINTERESTS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE KRAV RELATERT TIL TJENESTEN OVERSTIGE ETT HUNDRE AMERIKANSKE DOLLAR (USD 100) ELLER DET BELØPET DU HAR BETALT TIL PINTEREST FOR TJENESTENE VÅRE DE SISTE TRE MÅNEDENE.

I den grad et krav, en tvist eller uenighet om Pinterest eller tjenesten ikke lar seg løse ved bruk av gjeldende lover eller på en annen måte, er du og Pinterest begge enige om at krav eller tvister om Pinterest skal løses utelukkende i samsvar med avsnitt 13 i disse vilkårene.

12. Mekling

Ved en eventuell konflikt med Pinterest, godtar du at du skal ta kontakt med oss først, sånn at vi kan prøve å løse tvisten uformelt. Hvis vi trenger å kontakte deg, gjør vi det via e-postadressen du har knyttet til Pinterest-kontoen din. Hvis Pinterest ikke har klart å løse tvisten med deg uformelt, skal vi begge være enige om å løse eventuelle krav, tvister eller kontroverser (bortsett fra krav om rettslige pålegg eller andre rimelige krav) som oppstår av eller i forbindelse med eller relatert til disse vilkårene gjennom bindende voldgift eller (for gyldige krav) i den laveste rettsinstansen.

Voldgift er en mer uformell måte å løse uenighetene våre på enn et juridisk søksmål. Eksempel: Ved voldgift brukes en nøytral forhandler i stedet for en dommer eller jury. Dette innebærer en mer begrenset fremlegging av fakta, og svært begrenset involvering fra domstolen. Selv om prosessen er mer uformell, kan en voldgiftsdommer tildele samme straff og fritak som en domstol. Ved å godta disse vilkårene godtar du også at U.S. Federal Arbitration Act styrer tolkningen og håndhevelsen av bestemmelsene her, og at både du og Pinterest gir avkall på retten til en rettssak med en jury eller som deltaker i et massesøksmål. Voldgiftsdommeren har eksklusiv myndighet til å løse eventuelle tvister knyttet til tolkning, anvendbarhet eller gjennomførbarhet av denne bindende voldgiftsavtalen. Denne voldgiftsavtalen skal gjelde selv etter en avslutning av denne avtalen og en avslutning av din bedriftskonto på Pinterest.

Enhver voldgiftssak blir administrert av American Arbitration Association («AAA») under deres Consumer Arbitration Rules, bortsett fra unntak som spesifiseres i disse vilkårene. Du finner skjemaene deres på www.adr.org. Med mindre du og Pinterest enes om noe annet, vil voldgift utføres i landet du er bosatt i. Hver enkelt part er ansvarlig for å betale eventuelle kostnader til AAA for anmeldelse, administrasjon og voldgift i samsvar med AAAs regler, med unntak for at Pinterest kan betale rimelige utgifter du måtte ha i forbindelse med anmeldelse, administrasjon og voldgift, hvis skadekravet ditt ikke overstiger USD 75 000, og kravet er berettiget (etter standardene i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)). Hvis kravet ditt er USD 10 000 eller mindre, skal vi være enige om at du kan velge om voldgiften skal utføres utelukkende på grunnlag av dokumenter levert til voldgiftsdommeren, via telefon- eller videokonferanse, eller personlig fremmøte, i henhold til AAAs regelverk. Hvis kravet ditt overstiger USD 10 000, bestemmes retten til en høring av AAAs regelverk. Uansett hvordan voldgiften utføres, skal voldgiftsdommeren gi en begrunnet skriftlig beslutning som forklarer viktige funn og konklusjoner som grunnlag for resultatet. Innsigelser på resultatet voldgiftsdommeren kom frem til, kan tas videre til enhver domstol med kompetent jurisdiksjon. Ingenting i dette avsnittet skal hindre noen av partene fra å søke rettslig pålegg eller andre rimelige tiltak fra en rett for forhold som angår datasikkerhet, opphavsrett eller uautorisert tilgang til tjenesten. ALLE KRAV MÅ FREMSETTES INDIVIDUELT, IKKE SOM SAKSØKER FOR ELLER MEDLEM I ET GRUPPESØKSMÅL, OG MED MINDRE VI AVTALER NOE ANNET, KAN VOLDGIFTSDOMMEREN BARE VURDERE KRAV FRA ÉN ENKELT PERSON. DU ER ENIG I AT VED Å GODTA DISSE VILKÅRENE, GIR BÅDE DU OG PINTEREST AVKALL PÅ RETTEN TIL EN RETTSSAK MED EN JURY ELLER DELTAKELSE I ET GRUPPESØKSMÅL.

INGENTING I DISSE VILKÅRENE SKAL BEGRENSE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHETER. I den grad et krav, en tvist eller uenighet om Pinterest eller tjenesten ikke lar seg løse ved bruk av gjeldende lover eller på en annen måte, er du og Pinterest begge enige om at krav eller tvister om Pinterest skal løses utelukkende i samsvar med avsnitt 13 i disse vilkårene.

13. Gjeldende lover og jurisdiksjon

Disse vilkårene skal reguleres av lovene i staten California, uten hensyn til statens prinsipper for konflikt mellom lovverk. Den eneste jurisdiksjonen for alle tvister som oppstår fra eller i forbindelse med denne avtalen, er San Francisco County i California, eller USA District Court for Northern District of California – og våre tvister avgjøres i henhold til lovene i California.

14. Generelle vilkår

Varslingsprosedyrer og endringer i disse vilkårene

Pinterest reserverer seg retten til å bestemme form og metode for å varsle deg, og du samtykker i å motta juridiske kunngjøringer fra oss elektronisk, hvis vi bestemmer oss for dette. Vi kan revidere disse vilkårene fra tid til annen, og den nyeste versjonen vil alltid være publisert på nettstedet vårt. Hvis endringene i vilkårene etter vår oppfatning er betydelige, gir vi deg beskjed om det.

Ved å fortsette å gå inn på eller bruke Pinterest etter at reviderte vilkår har trådt i kraft, samtykker du i å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke skulle samtykke i de nye vilkårene, ber vi deg om å slutte å bruke Pinterest.

Tildeling

Disse vilkårene og eventuelle rettigheter og lisenser som er gitt herunder, kan ikke overføres eller overdras av deg, men kan bli tildelt av Pinterest uten restriksjoner. Ethvert forsøk på overføring eller tildeling i strid med dette skal være ugyldig.

Komplett avtale/tilsidesettelse

Disse vilkårene, sammen med våre retningslinjer for personvern og eventuelle tillegg og eventuelle tilleggsavtaler du oppretter med Pinterest i forbindelse med tjenesten, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Pinterest hva tjenesten angår, og erstatter alle tidligere vilkår du har med Pinterest i forbindelse med tjenesten vår. Hvis en hvilken som helst bestemmelse i disse vilkårene anses som ugyldig, skal denne bestemmelsen begrenses eller elimineres til et minimum av det som er nødvendig – og de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene skal fortsatt gjelde akkurat slik de er.

Ingen fraskrivelse

Ingen fraskrivelse av ethvert begrep i disse vilkårene anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av et slikt begrep eller noe annet begrep, og hvis Pinterest unnlater å fremme en rettighet eller bestemmelse i disse vilkårene skal ikke det utgjøre en fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

Parter

Hvis du bor i USA, er disse vilkårene en kontrakt mellom deg og Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Hvis du bor utenfor USA, er disse vilkårene en kontrakt mellom deg og Pinterest Europe Ltd., et irsk selskap med registrert adresse Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Offentlige etater i USA: For offentlige etater i USA er bruken av Pinterest underlagt disse vilkårene og dette tillegget.

Statlige og kommunale etater i USA: For statlige eller kommunale etater i USA gjelder dette tillegget for disse vilkårene.

 

Gjelder fra 25. mai 2018