Vilkår for bedrifter

Takk for at du bruker Pinterest!

Disse forretningsmessige vilkårene for tjenesten («forretningsvilkår») kontrollerer din tilgang til og bruk av Pinterests webområde, produkter og tjenester («produkter») for kommersielle formål. Les vilkårene nøye og kontakt oss hvis du har noen spørsmål. Ved opprettelse av en kommersiell konto, eller ved å benytte seg av tilgang til eller bruk av våre produkter, er du enig i å være bundet av disse vilkårene og våre retningslinjer for personvern. Du bekrefter også at du har lest og godkjent våre retningslinjer for akseptabel bruk og våre retningslinjer for informasjonskapsler.

1. Bruk av Pinterest

a. Hvem kan bruke Pinterest.

Du kan kun bruke våre produkter ved å opprette en bindende kontrakt med Pinterest som samsvarer med disse vilkårene og alle gjeldende lover. Når du oppretter en Pinterest-konto, må du oppgi korrekt og fullstendig informasjon. Enhver bruk eller tilgang av personer under 13 år er forbudt. Hvis du oppretter en konto på vegne av en bedrift, organisasjon eller en annen enhet gjelder følgende: (a) «du» innebærer deg og den aktuelle enheten og (b) du representerer og garanterer at du har autorisasjon til å gi alle tillatelser og lisenser oppgitt i disse vilkårene og binder enheten til disse vilkårene, og at du godkjenner disse vilkårene på vegne av enheten. Noen av våre produkter kan være programvare som er lastet ned til en datamaskin, telefon, nettbrett eller andre enheter. Du er enig i at vi kan oppgradere disse produktene automatisk og at disse vilkårene gjelder for slike oppdateringer.

b. Vår lisens til deg

I henhold til disse vilkårene og våre retningslinjer (inkludert våre retningslinjer for akseptabel bruk), gir vi deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens til å bruke våre produkter.

2. Innholdet ditt

a. Publisere innhold

Pinterest tillater at du publiserer innhold som bilder, kommentarer, koblinger og annet materiale. Alt du publiserer eller på annen måte gjør tilgjengelig på våre produkter refereres til som «brukerinnhold». Du beholder alle rettigheter og er selv ansvarlig for brukerinnholdet du publiserer på Pinterest.

b. Bruk av innhold for Pinterest og andre brukere

Du gir Pinterest og brukerne våre ikke-eksklusiv, avgiftsfri, overførbar, underlisensbar og verdensomspennende lisens til å bruke, lagre, vise, gjengi, lagre, endre, opprette avledede verk, utføre og distribuere brukerinnholdet på Pinterest utelukkende for å drive, utvikle, tilby og bruke produktene. Ingenting i disse vilkårene skal begrense andre eventuelle juridiske rettigheter Pinterest har til brukerinnhold, for eksempel under andre lisenser. Vi forbeholder oss retten til å ubegrunnet kunne fjerne eller endre brukerinnhold, inkludert brukerinnhold som vi mener strider mot disse vilkårene eller retningslinjene våre.

c. Hvor lenge vi beholder innholdet ditt

Etter opphør eller deaktivering av kontoen din, eller hvis du fjerner noe brukerinnhold fra Pinterest, kan vi beholde brukerinnholdet ditt i en kommersielt rimelig tidsperiode for sikkerhetskopierings-, arkiverings- eller revisjonsformål. Videre kan Pinterest og brukerne våre beholde og fremdeles bruke, lagre, vise, gjengi, repinne, endre, opprette avledede verk, utføre og distribuere alt brukerinnhold som andre brukere har lagret eller delt gjennom Pinterest.

d. Ditt ansvar for innholdet ditt:

i. Til Pinterest og fellesskapet vårt. Pinterest er et kreativt og positivt sted hvor du og andre brukere kan utforske og dele ting dere elsker. For at Pinterest skal forbli slik, må du følge vår Pin-etikette og overholde våre retningslinjer, inkludert retningslinjer for akseptabel bruk. Du kan ikke publisere brukerinnhold som bryter eller oppfordrer til atferd som bryter lover eller forskrifter, inkludert, men ikke begrenset til lover eller reguleringer som gjelder for din bransje og lover eller forskrifter om markedsføring. Du står ansvarlig for både brukerinnhold og alt av tredjepartsinnhold på tavlene dine. Du representerer og garanterer at brukerinnhold og alt av tredjepartsinnhold på tavlene dine overholder alle gjeldende lover og forskrifter. Med unntak av spesifikke forhold angitt i disse vilkårene, er du enig i å ikke bruke, endre, gjengi, distribuere, selge, lisensiere eller på annen måte bruke produktene våre uten at vi har gitt deg tillatelse til det.

ii. Til tredjeparter. Pinterest respekterer rettighetene til tredjepartsopprettere og -innholdseiere, og forventer at du gjør det samme. Du er derfor enig i at alt brukerinnhold du publiserer på Pinterest ikke bryter eller vil bryte noen lover eller krenker rettighetene til noen tredjeparter.

e. Tilbakemelding fra deg

Vi verdsetter å høre fra brukerne våre og er alltid interessert i å finne måter vi kan gjøre Pinterest bedre på. Hvis du velger å sende inn kommentarer, ideer eller tilbakemelding, er du enig i at vi fritt kan bruke dem uten noen begrensning eller kompensasjon til deg. Ved å godta innsendelsen din gir ikke Pinterest avkall på noen rettigheter til å bruke lignende eller relatert tilbakemelding tidligere kjent for Pinterest, utviklet av Pinterests ansatte eller innhentet fra andre kilder enn deg.

3. Verktøy for nettsideeiere

a. Nettstedsfunksjoner

Vi tilbyr produkter som webområder og andre utviklere kan bruke til å tilby Pinterest-funksjoner og -funksjonalitet til sine brukere (f.eks. «Pin den»- og «Følg»-knappen) («nettsidefunksjoner»). Du er enig i å kun bruke nettsidefunksjoner som er dokumentert av Pinterest og i henhold til våre retningslinjer og retningslinjer for merkevaren. Du kan ikke plassere nettsidefunksjoner på en nettside eller tjeneste med innhold som strider med disse vilkårene hvis de vises på våre produkter. Du er også enig i at Pinterest-funksjoner og -funksjonalitet fra våre nettsidefunksjoner kun leveres av våre nettsidefunksjoner, med mindre annet er autorisert av Pinterest.

b. Tillatelser

i. Ved å innlemme nettsidefunksjoner på nettsiden eller tjenesten din er du enig i at Pinterest kan samle inn og bruke informasjon fra deg og dine brukere, som beskrevet i våre retningslinjer for personvern. Du er også enig i at Pinterest kan bruke automatiserte metoder til å analysere nettsiden eller tjenesten din der hvor nettsidefunksjoner kan blitt innlemmet.

ii.  Noen nettsidefunksjoner gjør deg eller dine brukere i stand til å publisere eller på annen måte opprette tilgjengelig innhold i våre produkter. Ved bruk av disse nettsidefunksjonene gir du Pinterest og Pinterests brukere tillatelse til slikt innhold som angitt i seksjon 2(b). Ingenting i denne seksjonen skal begrense Pinterests eventuelle andre juridiske rettigheter til innholdet.

4. Opphavsrett

Pinterest har vedtatt og implementert Pinterests retningslinjer for oppgavsrett i henhold til Digital Millennium Copyright Act og andre gjeldende opphavsrettslover. Les våre retningslinjer for opphavsrettfor mer informasjon.

5. Sikkerhet

Vi bryr oss om sikkerheten til brukerne våre. Vi jobber med å beskytte sikkerheten til innholdet vårt og kontoene våre, men Pinterest kan ikke garantere at uautoriserte tredjeparter ikke klarer å overvinne våre sikkerhetstiltak. Vi ber om at du oppbevarer passord på en sikker måte. Gi oss umiddelbart varsel ved eventuelle lekkasjer eller uautorisert bruk av kontoen. For konto opprettet på vegne av en bedrift, organisasjon eller annen enhet står du selv ansvarlig for å sørge for at kun autoriserte personer har tilgang til kontoen.

6. Tredjepartskoblinger, -nettsider og -tjenester

Produktene våre kan inneholde koblinger til tredjepartswebområder, -annonsører, -tjenester, -spesialtilbud eller andre hendelser eller aktiviteter som ikke eies eller kontrolleres av Pinterest. Vi påtegner eller antar ikke noe ansvar for noen slike tredjepartsnettsider, -informasjon, -materiell, -produkter eller andre tjenester. Hvis du besøker noen tredjepartswebområder, -tjenester eller -innhold fra Pinterest gjøres det på egen risiko, og du er enig i at Pinterest ikke har noe ansvar som følge av din bruk av eller tilgang til eventuelle tredjepartswebområder, -tjenester eller -innhold.

7. Oppheving

Pinterest kan når som helst avslutte eller oppheve denne lisensen med eller uten grunn eller varsel. Ved oppheving er du fremdeles bundet av seksjon 2, 3(b) og 7–13 i disse vilkårene.

8. Erstatning

Du aksepterer at Pinterest og våre henholdsvise direktører, ansatte og agenter holdes taps- og skadefrie fra og mot alle krav, søksmål, rettssaker, tvister, etterspørsler, ansvar, skader, tap, kostnader og utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske og regnskapsmessige avgifter (inkludert saksomkostninger for krav, søksmål eller rettssaker ført av tredjeparter), som på noen måte er relatert til (a) din tilgang til eller bruk av våre produkter, (b) brukerinnholdet ditt eller (c) brudd på noen av disse vilkårene av deg.

9. Ansvarsfraskrivelse

Produktene og alt inkludert innhold gis på «som-det-er»-grunnlag uten noen som helst garanti, verken uttrykt eller indikert.

PINTEREST FRASKRIVER SPESIFIKT EVENTUELLE OG ALLE GARANTIER OG VILKÅR FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OPPHAVSRETTIGHETER, OG ALLE GARANTIER SOM FØLGE AV HÅNDTERING ELLER BRUK AV HANDEL.

Pinterest påtar eller antar ikke noe ansvar for noe brukerinnhold som du, andre brukere eller tredjeparter publiserer eller overfører gjennom våre produkter. Du forstår og er enig i at du kan bli utsatt for brukerinnhold som er ukorrekt, støtende, upassende for barn eller på annen måte uegnet for ditt formål.

10. Ansvarsbegrensning

I DEN GRAD LOVEN TILLATER SKAL PINTEREST IKKE STÅ ANSVARLIG FOR NOEN FØLGESKADER ELLER INDIREKTE, UFORUTSETTE, SPESIELLE ELLER STRAFFBARE SKADER, ELLER ETHVERT TAP AV FORTJENESTE ELLER OMSETNING, UANSETT OM DETTE FOREKOMMER DIREKTE ELLER INDIREKTE, ELLER ETHVERT TAP AV DATA, BRUK, GOODWILL ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAP. PINTERESTS SAMLEDE ANSVAR FOR ALLE PRODUKTRELATERTE KRAV SKAL IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER OVERSTIGE HUNDRE AMERIKANSKE DOLLAR (USD 100,00) ELLER DET BELØPET DU HAR BETALT TIL PINTEREST FOR PRODUKTENE DE SISTE TRE MÅNEDENE.

I den grad eventuelle krav, tvister eller uenighet som angår Pinterest eller produktene våre ikke er meklingsbare under gjeldende lover eller på annen måte, er både du og Pinterest enig i at eventuelle krav eller tvister som angår Pinterest skal løses utelukkende i henhold til seksjon 12 i disse vilkårene.

11. Mekling

Ved enhver tvist du måtte ha med Pinterest er du enig i å først kontakte oss og forsøke å løse tvisten uformelt med oss. Hvis Pinterest ikke klarer å løse tvisten uformelt med deg, er vi begge enige i å løse eventuelle krav, tvister eller uenigheter (unntatt krav om pålegg eller annen rimelig oppreisning) som følge av, i forbindelse med eller knyttet til disse vilkårene ved bindende mekling gjennom American Arbitration Association («AAA») i henhold til kommersielle meklingsregler og utfyllende prosedyrer for forbrukerrelaterte tvister som da gjelder AAA, unntatt hva som er angitt her. Med mindre du og Pinterest på annen måte kommer til enighet, vil meklingen gjennomføres i distriktet hvor du er bosatt. Hver av partene vil være ansvarlig for å betale eventuelle avgifter for innsending, administrasjon og meklingsmann til AAA i henhold til AAAs regler, med unntak av at Pinterest vil betale deg for rimelige avgifter for innsending, administrasjon og meklingsmann, såfremt skadeerstatningskravet er rimelig (målt av standardene angitt i Federal Rule of Civil Procedure 11(b)) og ikke overstiger USD 75 000. Erstatning gjengitt av meklingsmannen skal inkludere kostnader for mekling, rimelige advokatutgifter og rimelige kostnader for eksperter og andre vitner, og eventuell dom for erstatning gjengitt av meklingsmannen kan betales i hvilken som helst egnet domstol. Ingenting i denne seksjonen skal hindre noen av partene fra å søke pålegg eller annen rimelig lettelse fra retten for forhold knyttet til datasikkerhet, opphavsrett eller uautorisert tilgang til tjenesten. ALLE KRAV MÅ REISES I PARTENES INDIVIDUELLE KAPASITET OG IKKE SOM DEL AV AV EN SAKSØKELSE ELLER GRUPPE I EVENTUELL ANGIVELIG GRUPPE ELLER REPRESENTANTPROSESS , OG, MED MINDRE VI BLI ENIGE OM ANNET, KAN IKKE MEKLINGSMANNEN SLÅ SAMMEN MER ENN ÉN PERSONS KRAV. DU ER ENIG I AT, VED Å GODKJENNE DISSE VILKÅRENE, GIR BÅDE DU OG PINTEREST AVKALL PÅ RETTEN TIL EN RETTSSAK MED JURY ELLER TIL Å DELTA I ET GRUPPESØKSMÅL.

12. Gjeldende lover og domsmakt

Disse vilkårene skal reguleres av lovgivningen i staten California uten hensyn til vilkårenes uoverensstemmelser med lovens prinsipper. Begge parter er enige i å underkaste seg den personlige domsmakten i en statsdomstol i San Francisco i California, eller USAs tingrett i Northern District of California, for alle handlinger som ikke er underlagt seksjon 11 (mekling).

13. Generelle vilkår

Varslingsrutiner og endringer i disse vilkårene. Pinterest forbeholder seg retten til å bestemme hvilken form og metode varsler gis til deg, og du er enig i å motta elektroniske varsler med jevne mellomrom etter vårt ønske. Vi kan endre disse vilkårene fra tid til annen, og den nyeste versjonen vil alltid være publisert på webområdet vårt. Hvis endringen, etter eget skjønn, er materiell, vil vi varsle deg.

Ved å fremdeles ha tilgang til eller bruke produktene etter endringene trer i kraft, er du enig i å være bundet av de endrede vilkårene. Hvis du ikke er enig i de nye vilkårene, må du slutte å bruke produktene.

Tildeling. Disse vilkårene, og eventuelle andre rettigheter og lisenser gitt under dem, kan ikke overføres eller tildeles av deg, men kan tildeles av Pinterest uten begrensning. Ethvert forsøk på overføring eller tildeling heretter skal være null og ugyldig.

Fullstendig avtale/ugyldighet. Disse vilkårene, sammen med retningslinjer for personvern og eventuelle endringer og eventuelle tilleggsavtaler du oppretter med Pinterest i forbindelse med produktene, skal utgjøre hele avtalen mellom deg og Pinterest hva produktene angår og erstatter alle tidligere vilkår du har med Pinterest angående produktene. Hvis noen bestemmelser i disse vilkårene anses som ugyldig skal denne bestemmelsen begrenses eller opphøre til minste nødvendige utbredning, og de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene vil forbli i full kraft og effekt.

Ingen fraskrivelse. Ingen fraskrivelse av noen vilkår i disse vilkårene skal anses som en videre eller fortsatt fraskrivelse av slike vilkår eller noen andre vilkår, og Pinterests unnlatelse til å hevde eventuelle rettigheter eller bestemmelser under disse vilkårene skal ikke utgjøre fraskrivelse av slike rettigheter eller bestemmelser.

Parter. Pinterest er en verdensomspennende tjeneste og vår henvisning til Pinterest i disse vilkårene innebærer Pinterest Inc. og alle verdensomspennende datterselskaper. Hvis du bor i USA, er disse vilkårene en kontrakt mellom deg og Pinterest Inc.  i 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Hvis du bor utenfor USA, er disse vilkårene en kontrakt mellom deg og Pinterest Europa Ltd., et irsk selskap med forretningskontor i Palmerston House, 2. etasje, Fenian Street, Dublin 2, Irland.

Offentlige etater i USA: Hvis du er en offentlig etat i USA, er bruken din av Pinterest underlagt våre bedriftsvilkår for bruk og denne endringen.

Statlige og kommunale etater i USA: Hvis du er en statlig eller kommunal etat i USA, gjelder denne endringen for disse vilkårene.