Kisah kejayaan

Dot & Bo

Menggunakan Iklan untuk menawarkan idea rumah yang kreatif

Lil' Luna

Menjadikan hobi kepada satu perniagaan dengan Pinterest

Microsoft

Memanfaatkan petunjuk dari Iklan untuk penglibatan maksimum