Yritysten käyttöehdot

(Voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien)

Kiitos, että käytät Pinterestiä!

Nämä yritysten käyttöehdot ("ehdot") koskevat Pinterestin sivuston, sovellusten, sovellusrajapintojen (API) ja widgetien ("Pinterest" tai "palvelu") kaupallista käyttöä. Lue ehdot huolellisesti ja ota yhteyttä Pinterestiin, jos sinulla on kysyttävää. Luomalla kaupallisen tilin ("yritystili") tai käyttämällä palvelua sitoudut noudattamaan näitä ehtoja, Pinterestin tietosuojakäytäntöä sekä käyttösääntöjä.

1. Pinterest-palvelu

Pinterest auttaa sinua löytämään ja tekemään sinulle mieluisia asioita. Sinulle näytetään sisältöä, joka vaikuttaa osuvalta ja kiinnostavalta oman toimintasi perusteella Pinterestissä ja muualla. Palvelun tarjoaminen edellyttää, että Pinterest tunnistaa kunkin käyttäjän ja häntä kiinnostavat aiheet. Osa käyttäjille näytettävästä sisällöstä on mainostajien sisältöä. Osana palvelua Pinterest pyrkii varmistamaan, että myös mainossisältö on osuvaa ja kiinnostavaa. Tällainen sisältö on helppo tunnistaa, sillä se merkitään selvästi.

2. Pinterestin käyttäminen

a. Oikeus käyttää Pinterestiä

Palvelun käyttö on sallittu vain, jos käyttäjä voi muodostaa laillisesti sitovan sopimuksen Pinterestin kanssa, ja ainoastaan näiden ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti. Yritystiliä luovan käyttäjän tulee antaa Pinterestille tarkat ja täydelliset tiedot. Palvelun käyttö on kielletty, jos se johtaisi siihen, että Pinterest rikkoo Yhdysvaltain asettamia pakotteita. Hyväksymällä nämä ehdot vahvistat Pinterestille, että sinuun ei kohdistu Yhdysvaltain asettamia pakotteita sen vuoksi, että olet maassa, johon kohdistuu pakotteita, tai taho, johon kohdistuu pakotteita, tai minkään muun syyn vuoksi. Käyttö on kielletty alle 13-vuotiailta. Jos luot tilin yrityksen, organisaation tai muun yhteisön puolesta, (a) "käyttäjä" viittaa sinuun ja kyseiseen yhteisöön ja (b) vahvistat, että sinulla on oikeus myöntää kaikki näissä ehdoissa määritettävät luvat ja käyttöoikeudet ja sitouttaa yhteisö näihin ehtoihin sekä hyväksyä nämä ehdot yhteisön puolesta. Palvelun käyttöön voi liittyä ohjelmistojen lataaminen käyttäjän tietokoneeseen, puhelimeen, tablettiin tai muuhun laitteeseen. Käyttäjä hyväksyy, että Pinterest voi päivittää tällaisia ohjelmistoja automaattisesti ja että nämä ehdot koskevat myös päivityksiä.

b. Pinterestin myöntämä käyttöoikeus

Pinterest myöntää käyttäjälle näiden ehtojen ja muiden käytäntöjen mukaisesti (Pinterestin käyttösäännöt mukaan lukien) rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää palvelua.

3. Käyttäjän sisältö

a. Sisällön julkaiseminen

Pinterest antaa käyttäjän julkaista sisältöä, kuten kuvia, kommentteja, linkkejä ja muuta materiaalia. Käyttäjän julkaisemasta tai muulla tavalla Pinterestiin toimittamasta materiaalista käytetään nimitystä "käyttäjän sisältö". Käyttäjä säilyttää kaikki Pinterestiin lähettämänsä käyttäjän sisällön oikeudet ja on yksin vastuussa siitä.

b. Pinterestin ja muiden käyttäjien oikeus käyttää käyttäjän sisältöä

Käyttäjä myöntää Pinterestille ja Pinterestin käyttäjille ei-yksinomaisen, tekijänoikeusmaksuttoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, säilyttää, näyttää, toisintaa, tallentaa, muokata, esittää ja jakaa käyttäjän sisältöä ja luoda siitä johdettua aineistoa Pinterestissä yksinomaan palvelun toteuttamista, kehittämistä, tarjoamista ja käyttämistä varten. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita Pinterestin muita laillisia oikeuksia käyttäjän sisältöön, joita sillä voi olla esimerkiksi muiden käyttöoikeuksien nojalla. Pinterest pidättää oikeuden poistaa tai muokata käyttäjän sisältöä tai muuttaa tapaa, jolla sitä käytetään palvelussa, mistä syystä tahansa. Tämä koskee myös sellaista käyttäjän sisältöä, jonka Pinterest katsoo rikkovan näitä ehtoja, Pinterestin käyttösääntöjä tai muita käytäntöjä.

c. Käyttäjän sisällön säilytysaika

Pinterest voi säilyttää käyttäjän sisältöä tilin käytöstä poiston tai käytön lopettamisen jälkeen tai käyttäjän poistettua sen Pinterestistä kohtuulliseksi katsotun ajan varmuuskopiointia, arkistointia tai auditointia varten. Pinterest ja Pinterestin käyttäjät voivat lisäksi edelleen käyttää, säilyttää, näyttää, toistaa, tallentaa, muokata, esittää, jakaa sekä johtaa aineistoa sellaisesta käyttäjän sisällöstä, jota muut käyttäjät ovat tallentaneet tai jakaneet Pinterest-palvelun kautta.

d. Käyttäjän vastuu sisällöstä:

i. Pinterestille ja Pinterestin käyttäjäyhteisölle.

Pinterest on luova ja positiivinen ympäristö, jossa käyttäjät voivat tehdä löytöjä ja jakaa kiinnostavia asioita. Tämä edellyttää, että käyttäjä noudattaa Pin-lisäyksiä koskevia sääntöjä sekä Pinterestin käytäntöjä, kuten Pinterestin käyttösääntöjä. Käyttäjä ei saa julkaista sisältöä, joka rikkoo lakeja tai kannustaa lakien tai määräysten vastaiseen toimintaan esimerkiksi yrityksen toimintaa tai mainontaa koskevien lakien tai määräysten vastaisesti. Käyttäjä on vastuussa tauluissaan julkaistusta käyttäjän ja kolmansien osapuolten sisällöstä ja sitoutuu siihen, että käyttäjän tauluissa julkaistu käyttäjän sisältö ja kolmansien osapuolten sisältö noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Ellei ehdoissa nimenomaan mainita muuta, käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä, muokkaamatta, toistamatta, jakamatta, myymättä, lisensoimatta ja muutoin käyttämättä palvelua ilman Pinterestin lupaa.

ii. Kolmansille osapuolille.

Pinterest kunnioittaa sisällön tuottajien ja omistajien oikeuksia ja edellyttää sitä myös käyttäjiltä. Käyttäjä sitoutuu siihen, että Pinterestissä julkaistu käyttäjän sisältö ei riko lakeja tai loukkaa kolmansien osapuolten oikeuksia.

e. Käyttäjän palaute

Pinterest arvostaa käyttäjien mielipiteitä ja kuulee mielellään, miten palvelu voisi olla vieläkin parempi. Lähettämällä Pinterestille kommentteja, ideoita tai palautetta käyttäjä myöntää Pinterestille luvan käyttää niitä rajoituksetta ja ilman korvausta. Vaikka Pinterest vastaanottaa käyttäjän lähettämän materiaalin, Pinterest ei luovu oikeudesta käyttää samanlaista tai aiheeseen liittyvää palautetta, jonka Pinterest on vastaanottanut aikaisemmin tai joka on peräisin Pinterestin työntekijöiltä tai muista lähteistä.

4. Sivuston omistajien työkalut

a. Sivuston ominaisuudet

Pinterest tarjoaa tuotteita, joilla verkkosivustot ja kehittäjät voivat tarjota käyttäjilleen Pinterestin ominaisuuksia ja toimintoja (esim. Tallenna-, Pin it- ja Seuraa-painikkeita) (jäljempänä "sivuston ominaisuudet"). Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivuston ominaisuuksia vain Pinterestin dokumentoimalla tavalla sekä Pinterestin käytäntöjen ja brändiohjeiden mukaisesti. Sivuston ominaisuuksia ei saa sijoittaa sivustoon tai palveluun, jonka sisällön näyttäminen Pinterestissä on näiden ehtojen vastaista. Käyttäjä hyväksyy myös, että sivuston ominaisuuksilla toimitettavat Pinterestin ominaisuudet ja toiminnot toimitetaan ainoastaan sivuston ominaisuuksilla, ellei Pinterest anna lupaa muuhun.

b. Käyttöoikeudet

i. Lisäämällä sivuston ominaisuuksia yrityksen sivustoon tai palveluun käyttäjä hyväksyy, että Pinterest voi kerätä ja käyttää yrityksen ja yrityksen sivuston käyttäjien tietoja Pinterestin tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Käyttäjä hyväksyy myös, että Pinterest voi hyödyntää automaattisia menetelmiä voidakseen analysoida käyttäjän sivustoa tai palvelua, johon sivuston ominaisuuksia on lisätty.

ii. Osa sivuston ominaisuuksista antaa yrityksen tai sen sivuston käyttäjien lähettää tai muuten toimittaa sisältöä palveluun. Käyttämällä sivuston ominaisuuksia käyttäjä antaa Pinterestille ja Pinterestin käyttäjille luvan käyttää tällaista sisältöä kohdassa 3(b) kuvatulla tavalla. Mikään tässä osiossa ei rajoita Pinterestin muita mahdollisia laillisia oikeuksia sisältöön.

5. Tekijänoikeuskäytäntö

Pinterestin tekijänoikeuskäytäntö noudattaa Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ja muita sovellettavia tekijänoikeuslakeja. Lisätietoja on Pinterestin tekijänoikeuskäytännössä.

6. Tietoturva

Käyttäjien tietoturva on Pinterestille tärkeää. Pinterest pyrkii suojaamaan käyttäjän sisällön ja tilin, mutta ei voi taata, että luvatta toimivat kolmannet osapuolet eivät pysty ohittamaan Pinterestin suojausmenetelmiä. Pinterest pyytää käyttäjiä suojaamaan salasanansa ja ilmoittamaan välittömästi, jos tili vaarantuu tai sitä käytetään luvatta. Jos tili on luotu yrityksen, organisaation tai muun yhteisön puolesta, käyttäjä on vastuussa siitä, että tilin käyttöoikeus on vain valtuutetuilla käyttäjillä.

7. Kolmansien osapuolien linkit, sivustot ja palvelut

Pinterestissä voi olla linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, mainoksiin, palveluihin, erikoistarjouksiin tai muihin tapahtumiin tai toimintoihin, joita Pinterest ei omista tai hallitse. Tämä ei ole osoitus siitä, että Pinterest on missään vastuussa kolmansien osapuolten sivustoista, tiedoista, materiaaleista, tuotteista tai palveluista tai että Pinterest suosittelee niitä. Käyttäjä siirtyy Pinterestistä kolmannen osapuolen sivustoon, palveluun tai sisältöön omalla vastuullaan ja hyväksyy, että Pinterest ei ole vastuussa vahingoista, joita käyttäjälle aiheutuu kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä.

8. Käyttöoikeuden lopettaminen

Pinterest voi lopettaa tai keskeyttää palvelun käyttöoikeuden milloin tahansa ilman eri syytä tai erillistä tiedotetta. Pinterest voi lopettaa tai keskeyttää käyttäjän käyttöoikeuden välittömästi ja ilman erillistä tiedotetta, jos Pinterestillä on siihen hyvä syy, kuten näiden ehtojen tai käyttösääntöjen vastainen toiminta. Näiden ehtojen kohdat 3, 4(b) ja 9 pysyvät voimassa myös käyttöoikeuden päätyttyä.

8. Vahingonkorvaus

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Pinterestiä ja sen viranhaltijoita, johtajia, työntekijöitä ja edustajia sellaisilta kanteilta, oikeustoimilta, riita-asioilta, vahingonkorvaus- ja muilta vaatimuksilta, jotka liittyvät millään tavoin (a) käyttäjän Pinterest-palvelun käyttöön, (b) käyttäjän sisältöön tai (c) siihen, että käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeus- ja kirjanpitokustannukset (mm. kustannukset, jotka aiheutuvat puolustautumisesta kolmansien osapuolten kanteita tai oikeustoimia vastaan).

10. Vastuuvapaus

Palvelu ja kaikki Pinterestin sisältö toimitetaan sellaisenaan ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita.

PINTEREST KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA KIISTÄÄ LISÄKSI KAIKKI TAKUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPALLISESTA KÄSITTELYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ.

Pinterest ei vastaa eikä ole missään vastuussa käyttäjän sisällöstä, jota käyttäjä, muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet julkaisevat tai lähettävät palvelun avulla. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että hän saattaa nähdä virheellistä, epäasiallista tai vain aikuisille soveltuvaa käyttäjän sisältöä tai muutoin käyttäjän tarkoituksiin soveltumatonta sisältöä.

11. Vastuunrajoitus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, PINTEREST EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI SEURAAMUSLUONTEISESTA VAHINGOSTA EIKÄ SUORASTA TAI EPÄSUORASTA LIIKEVOITON TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUN AINEETTOMAN TEKIJÄN MENETYKSESTÄ. PINTERESTIN KOKONAISKORVAUSVASTUU KAIKISSA PALVELUUN LIITTYVISSÄ VAATIMUKSISSA ON ENINTÄÄN SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100 $) TAI SUMMA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT PALVELUSTA PINTERESTILLE EDELLISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA.

Siinä määrin kuin Pinterestiä tai Pinterestin palvelua koskevaa kannetta, riitaa tai kiistaa ei voi sovellettavien lakien puitteissa ratkaista välimiesmenettelyllä tai muulla tavalla: käyttäjä ja Pinterest hyväksyvät, että Pinterestiä koskeva kanne tai riita ratkaistaan pelkästään näiden ehtojen kohdan 13 mukaisesti.

12. Välimiesmenettely

Jos käyttäjän ja Pinterestin välillä on kiista, käyttäjä sitoutuu ensin ottamaan yhteyttä Pinterestiin ja pyrkimään ratkaisemaan asian yhdessä ilman viranomaisia. Jos Pinterestin täytyy ottaa yhteyttä käyttäjään, Pinterest käyttää Pinterest-yritystiliin liitettyä sähköpostiosoitetta. Jos Pinterest ei kykene ratkaisemaan kiistaa käyttäjän kanssa epävirallisesti, molemmat osapuolet sitoutuvat käyttämään kaikkien näihin ehtoihin liittyvien erimielisyyksien, kiistojen tai vaatimusten ratkaisemiseksi (kohtuullistamis- tai kieltovaatimuksia lukuun ottamatta) sitovaa välimiesmenettelyä tai (soveltuvin osin) vähäisiin vaatimuksiin sovellettavaa menettelyä.

Välimiesmenettely on oikeudenkäyntiä epävirallisempi tapa ratkaista erimielisyyksiä. Menettelyssä käytetään puolueetonta välimiestä tuomarin tai valamiehistön sijaan, ja se vaatii vähemmän tietoja ja vain rajallista tuomioistuinkäsittelyä. Vaikka prosessi on epävirallisempi, välimiehet voivat tuomita yhtä suuria vahingonkorvauksia ja helpotuksia kuin tuomioistuin. Käyttäjä hyväksyy nämä ehdot hyväksymällä sen, että tätä ehtoa tulkitaan ja sovelletaan Yhdysvaltain liittovaltion sovittelulain (Federal Arbitration Act, FAA) mukaisesti ja että käyttäjä ja Pinterest luopuvat oikeudesta valamiesoikeudenkäyntiin tai ryhmäkanteeseen. Välimiehellä on yksinomainen toimivalta ratkaista riidat, jotka liittyvät tämän sitovan sovittelusopimuksen tulkintaan, soveltuvuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. Tämä sovitteluehto pysyy voimassa myös tämän sopimuksen päätyttyä ja käyttäjän yritystilin sulkemisen jälkeen.

Välimiesmenettely tapahtuu American Arbitration Associationia (AAA) koskevien, kulloinkin voimassa olevien kaupallista toimintaa ja kuluttajariita-asioita koskevien sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. Lomakkeet ovat osoitteessa www.adr.org. Välimiesmenettely tapahtuu käyttäjän asuinpiirikunnassa, ellei Pinterestin kanssa muuta sovita. Molemmat osapuolet ovat vastuussa AAA:n veloittamien kirjaamis-, hallinto- ja välimieskulujen maksamisesta AAA:n sääntöjen mukaisesti. Pinterest kuitenkin maksaa käyttäjän kohtuulliset kirjaamis-, hallinto- ja välimieskulut, jos vahingonkorvausvaatimus on enintään 75 000 dollaria ja aiheellinen ("nonfrivolous" Yhdysvaltojen liittovaltion sääntöjen eli Federal Rule of Civil Proceduren kohdassa 11(b) määritetyllä tavalla). Jos vahingonkorvausvaatimus on enintään 10 000 dollaria, Pinterest hyväksyy, että käyttäjällä on mahdollisuus valita välimiesmenettely pelkästään välimiehelle toimitettavien asiakirjojen ja puhelinkuulemisen perusteella tai AAA:n sääntöjen mukaisesti henkilökohtaisen kuulemisen perusteella. Jos vahingonkorvausvaatimus on yli 10 000 dollaria, oikeus kuulemiseen määrittyy AAA:n sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn suorittamistavasta riippumatta välimies laatii kirjallisen päätöksen, jossa hän selittää keskeiset korvauspäätökseen vaikuttaneet perustelut ja päätelmät. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin voi tehdä päätöksen välimiehen määräämästä korvauksesta. Mikään tässä kohdassa mainittu ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta toimivaltaisessa tuomioistuimessa tietoturvaan, immateriaalioikeuksiin tai palvelun luvattomaan käyttöön liittyviä kohtuullistamis- tai kieltovaatimuksia KAIKKI VAATIMUKSET TULEE ESITTÄÄ YKSITTÄIN EIKÄ OSANA RYHMÄKANNETTA TAI -VALITUSTA. ELLEI PINTERESTIN KANSSA TOISIN SOVITA, VÄLIMIES EI VOI YHDISTÄÄ USEAMMAN KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT KÄYTTÄJÄ JA PINTEREST LUOPUVAT OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN TAI RYHMÄKANTEESEEN.

MIKÄÄN NÄISSÄ EHDOISSA EI VAIKUTA SELLAISIIN KÄYTTÄJÄÄ KOSKEVIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN, JOISTA EI VOI LUOPUA. Siinä määrin kuin Pinterestiä tai Pinterestin palvelua koskevaa kannetta, riitaa tai kiistaa ei voi sovellettavien lakien puitteissa ratkaista välimiesmenettelyllä tai muulla tavalla: käyttäjä ja Pinterest hyväksyvät, että Pinterestiä koskeva kanne tai riita ratkaistaan pelkästään näiden ehtojen kohdan 13 mukaisesti.

13. Sovellettava laki ja tuomiovalta

Ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja niiden lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Tuomiovalta kaikissa tästä sopimuksesta aiheutuvissa tai siihen liittyvissä kiistoissa on San Franciscon piirikunnan oikeusistuimilla tai Kalifornian osavaltion piirioikeudella, joka sijaitsee Pohjois-Kaliforniassa, ja kiistat ratkaistaan Kalifornian lakien mukaisesti.

14. Yleiset ehdot

Ilmoitusmenettely ja ehtojen muutokset

Pinterest pidättää oikeuden määrittää käyttäjälle toimitettavien ilmoitusten muodon ja toimitustavan, ja käyttäjä suostuu vastaanottamaan oikeudellisia ilmoituksia sähköisessä muodossa, jos Pinterest toimittaa niitä. Ehtoja saatetaan päivittää ajoittain, ja Pinterest julkaisee viimeisimmän version verkkosivustossaan. Käyttäjä saa ilmoituksen kaikista muutoksista, jotka Pinterest oman harkintansa mukaan määrittää tärkeiksi.

Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkamalla palvelun käyttöä uusien ehtojen tultua voimaan. Jos et hyväksy uusia ehtoja, lopeta palvelun käyttö.

Luovutus

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näitä ehtoja tai niiden mukaisesti myönnettyjä oikeuksia tai käyttöoikeuksia, mutta Pinterest voi luovuttaa ne rajoituksetta. Kaikki näiden ehtojen vastaiset siirto- tai luovutusyritykset ovat mitättömiä.

Koko sopimus / erotettavuus

Nämä ehdot, tietosuojakäytäntö, mahdolliset muutokset sekä muut mahdolliset Pinterestin kanssa tehtävät palvelua koskevat sopimukset muodostavat Pinterestin ja käyttäjän välisen palvelua koskevan kokonaissopimuksen, joka korvaa kaikki aikaisemmat käyttäjän ja Pinterestin väliset palvelua koskevat ehdot. Jos joku näiden ehtojen sisältämistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi, se suljetaan pois tai sitä rajoitetaan vähimmäismääräisesti ja loput ehdot pysyvät voimassa täysimääräisesti.

Luopuminen

Jos Pinterest luopuu näihin käyttöehtoihin kuuluvasta ehdosta, se ei merkitse jatkuvaa luopumista kyseisestä tai muista ehdoista. Jos Pinterest ei käytä jotakin näihin käyttöehtoihin kuuluvaa oikeutta tai ehtoa, se ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai ehdosta luopumista.

Osapuolet

Jos asut Yhdysvalloissa, nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Pinterestin Inc:n välillä, joka sijaitsee osoitteessa 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, USA. Jos asut muualla kuin Yhdysvalloissa, nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Pinterest Europe Ltd:n välillä, jonka rekisteröity kotipaikka on Irlannissa osoitteessa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Yhdysvaltain liittovaltion virastot: Jos käyttäjä on Yhdysvaltain liittovaltion virasto, Pinterestin käyttöön sovelletaan näitä ehtoja ja tätä muutosta.

Yhdysvaltain osavaltio- ja paikallishallinnon virastot: Näitä ehtoja koskee tämä muutos.

 

Voimassa 25. toukokuuta 2018 lähtien