Yritysten käyttöehdot (1.11.2016 alkaen)

Kiitos, että käytät Pinterestiä!

Pinterestin verkkosivustoa, tuotteita ja palveluita (jäljempänä "tuotteet") tulee käyttää näissä kaupallista käyttöä koskevissa ehdoissa ("yritysten käyttöehdot") määritettävällä tavalla. Lue ehdot huolellisesti ja ota yhteyttä jos sinulla on kysyttävää. Kaupallisen tilin luonti tai Pinterestin tuotteiden käyttäminen on osoitus siitä, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ja Pinterestin tietosuojakäytäntöä. Samalla käyttäjä  vahvistaa myös, että on lukenut Pinterestin hyväksyttävää käyttöä ja  evästeitä koskevat käytännöt ja hyväksyy ne.

1. Pinterestin käyttäminen

a. Oikeus käyttää Pinterestiä

Pinterestin tuotteita saa käyttää vain käyttäjä, joka voi muodostaa sitovan sopimuksen Pinterestin kanssa. Käyttö on sallittu ainoastaan näiden ehtojen ja soveltuvien lakien mukaisesti. Pinterest-tiliä luotaessa tulee antaa tarkat ja täydelliset tiedot. Käyttö on kielletty alle 13-vuotiailta. Jos luot tilin yrityksen, organisaation tai muun yhteisön puolesta, (a) "käyttäjä" viittaa sinuun ja kyseiseen yhteisöön ja b) vahvistat, että sinulla on oikeus myöntää kaikki näissä ehdoissa määritettävät luvat ja käyttöoikeudet ja sitouttaa yhteisö näihin ehtoihin sekä hyväksyä nämä ehdot yhteisön puolesta. Osa Pinterestin tuotteista voi olla ohjelmistoja, jotka ladataan omaan tietokoneeseen, puhelimeen, tabletiin tai muuhun laitteeseen. Hyväksyt, että Pinterest voi päivittää tällaisia tuotteita automaattisesti ja että nämä ehdot koskevat myös päivityksiä.

b. Pinterestin myöntämä käyttöoikeus

Pinterest myöntää käyttäjälle näiden ehtojen ja muiden käytäntöjen (Pinterestin hyväksyttävää käyttöä koskeva käytäntö mukaan lukien) mukaisen rajoitetun, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän ja peruutettavissa olevan oikeuden käyttää Pinterestin tuotteita.

2. Käyttäjän sisältö

a. Sisällön julkaiseminen

Pinterest antaa käyttäjän julkaista sisältöä, kuten kuvia, kommentteja, linkkejä ja muuta materiaalia. Käyttäjän julkaisemasta tai muulla tavalla Pinterestin tuotteisiin toimittamasta materiaalista käytetään nimitystä "käyttäjän sisältö". Käyttäjä säilyttää kaikki Pinterestiin lähettämänsä käyttäjän sisällön oikeudet ja on yksin vastuussa siitä.

b. Pinterestin ja muiden käyttäjien oikeus käyttää käyttäjän sisältöä

Käyttäjä myöntää Pinterestille ja Pinterestin käyttäjille ei-yksinomaisen, rojaltimaksuttoman, siirrettävän, alilisensoitavan, maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, säilyttää, näyttää, toisintaa, tallentaa, muokata, esittää ja jakaa käyttäjän sisältöä ja luoda siitä johdettua aineistoa Pinterestissä yksinomaan tuotteiden toteuttamista, kehittämistä, tarjoamista ja käyttämistä varten. Mikään näissä ehdoissa ei rajoita Pinterestin muita laillisia oikeuksia käyttäjän sisältöön, joita sillä on esimerkiksi muiden käyttöoikeuksien nojalla. Pinterest pidättää oikeuden poistaa tai muokata käyttäjän sisältöä mistä tahansa syystä, esimerkiksi siinä tapauksessa, että Pinterest katsoo, että käyttäjän sisältö ei noudata näitä ehtoja tai Pinterestin käytäntöjä.

c. Käyttäjän sisällön säilytysaika

Pinterest voi säilyttää käyttäjän sisältöä tilin käytöstä poiston tai käytön lopettamisen jälkeen tai käyttäjän poistettua sen Pinterestistä kaupallisesti kohtuulliseksi katsotun ajan varmuuskopiointia, arkistointia tai auditointia varten.  Pinterest ja Pinterestin käyttäjät voivat lisäksi edelleen käyttää, säilyttää, näyttää, toistaa, tallentaa, muokata, esittää, jakaa sekä johtaa aineistoa sellaisesta käyttäjän sisällöstä, jota muut käyttäjät ovat tallentaneet tai jakaneet Pinterestin kautta.

d. Käyttäjän vastuu sisällöstä:

i. Pinterestille ja yhteisölle. Pinterest on luova ja positiivinen ympäristö, jossa käyttäjät voivat tehdä löytöjä ja jakaa kiinnostavia asioita. Tämä edellyttää, että käyttäjä noudattaa Pin-lisäyksiä koskevia sääntöjä sekä Pinterestin käytäntöjä, kuten hyväksyttävää käyttöä koskevaa käytäntöä. Käyttäjä ei saa julkaista sisältöä, joka rikkoo lakeja tai kannustaa lakien tai määräysten vastaiseen toimintaan esimerkiksi yrityksen toimintaa tai mainontaa koskevien lakien tai määräysten vastaisesti. Käyttäjä on vastuussa tauluissaan julkaistusta käyttäjän ja kolmansien osapuolten sisällöstä ja sitoutuu siihen, että käyttäjän tauluissa julkaistu käyttäjän sisältö ja kolmansien osapuolten sisältö noudattaa kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä. Ellei ehdoissa nimenomaan mainita muuta, käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä, muokkaamatta, toistamatta, jakamatta, myymättä, lisensoimatta ja muutoin käyttämättä Pinterestin tuotteita ilman lupaa.

ii. Kolmansille osapuolille. Pinterest kunnioittaa sisällön tuottajien ja omistajien oikeuksia ja edellyttää sitä myös käyttäjiltä. Käyttäjä sitoutuu siihen, että Pinterestissä julkaistu käyttäjän sisältö ei riko lakeja tai loukkaa kolmannen osapuolen oikeuksia.

e. Käyttäjän palaute

Pinterest arvostaa käyttäjien mielipiteitä ja ottaa mielellään vastaan palautetta, joka auttaa parantamaan Pinterestin käyttökokemusta. Lähettämällä Pinterestille kommentteja, ideoita tai palautetta käyttäjä myöntää Pinterestille luvan käyttää niitä rajoituksetta ja ilman korvausta. Vaikka Pinterest vastaanottaa käyttäjän lähettämän materiaalin, Pinterest ei luovu oikeudesta käyttää samanlaista tai aiheeseen liittyvää palautetta, jonka Pinterest on vastaanottanut aikaisemmin tai joka on peräisin Pinterestin työntekijöiltä tai muista lähteistä.

3. Sivuston omistajien työkalut

a. Sivuston ominaisuudet

Pinterest tarjoaa tuotteita, joilla verkkosivustot ja kehittäjät voivat tarjota käyttäjilleen Pinterestin ominaisuuksia ja toimintoja (esim. Tallenna- ja Seuraa-painikkeita) (jäljempänä "sivuston ominaisuudet"). Käyttäjä sitoutuu käyttämään sivuston ominaisuuksia vain Pinterestin dokumentoimalla tavalla sekä Pinterestin käytäntöjen ja brändiohjeiden mukaisesti. Sivuston ominaisuuksia ei saa sijoittaa sivustoon tai palveluun, jonka sisällön näyttäminen Pinterestin tuotteissa on näiden ehtojen vastaista. Käyttäjä hyväksyy myös, että sivuston ominaisuuksilla toimitettavat Pinterestin ominaisuudet ja toiminnot toimitetaan ainoastaan sivuston ominaisuuksilla, ellei Pinterest anna lupaa muuhun.

b. Käyttöoikeudet

i. Lisäämällä sivuston ominaisuuksia yrityksen sivustoon tai palveluun käyttäjä hyväksyy, että Pinterest voi kerätä ja käyttää yrityksen ja yrityksen sivuston käyttäjien tietoja Pinterestin tietosuojakäytännössä kuvatulla tavalla. Käyttäjä hyväksyy myös, että Pinterest voi hyödyntää automaattisia menetelmiä voidakseen analysoida käyttäjän sivustoa tai palvelua, johon sivuston ominaisuuksia on lisätty.

ii.  Osa sivuston ominaisuuksista antaa yrityksen tai sen sivuston käyttäjien lähettää tai muuten toimittaa sisältöä Pinterestin tuotteisiin. Käyttämällä sivuston ominaisuuksia käyttäjä antaa Pinterestille ja Pinterestin käyttäjille luvan käyttää tällaista sisältöä kohdassa 2(b) kuvatulla tavalla. Mikään tässä osiossa ei rajoita Pinterestin muita mahdollisia laillisia oikeuksia sisältöön.

4. Tekijänoikeuskäytäntö

Pinterestin tekijänoikeuskäytäntö noudattaa Yhdysvaltain tekijänoikeuslakia (Digital Millennium Copyright Act, DMCA) ja muita sovellettavia tekijänoikeuslakeja. Lisätietoja on Pinterestin tekijänoikeuskäytännössä.

5. Tietoturva

Käyttäjien tietoturva on Pinterestille tärkeää. Pinterest pyrkii suojaamaan käyttäjän sisällön ja tilin, mutta ei voi taata, että luvatta toimivat kolmannet osapuolet eivät pysty ohittamaan Pinterestin suojausmenetelmiä. Pinterest pyytää käyttäjiä suojaamaan salasanansa ja ilmoittamaan välittömästi, jos tili vaarantuu tai sitä käytetään luvatta. Jos tili on luotu yrityksen, organisaation tai muun yhteisön puolesta, käyttäjä on vastuussa siitä, että tilin käyttöoikeus on vain valtuutetuilla käyttäjillä.

6. Kolmansien osapuolten linkit, sivustot ja palvelut

Pinterestin tuotteet saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoihin, mainoksiin, palveluihin, erikoistarjouksiin tai muihin tapahtumiin tai toimintoihin, joita Pinterest ei omista tai hallitse. Tämä ei ole osoitus siitä, että Pinterest on missään vastuussa kolmansien osapuolten sivustoista, tiedoista, materiaaleista, tuotteista tai palveluista tai että Pinterest suosittelee niitä. Käyttäjä siirtyy Pinterestistä kolmannen osapuolen sivustoon, palveluun tai sisältöön omalla vastuullaan ja hyväksyy, että Pinterest ei ole vastuussa vahingoista, joita käyttäjälle aiheutuu kolmannen osapuolen sivuston, palvelun tai sisällön käytöstä.

7. Lopettaminen

Pinterest voi lopettaa tai keskeyttää käyttöoikeuden milloin tahansa ilman eri syytä tai erillistä tiedotetta. Näiden ehtojen osiot 2, 3(b) ja 7–13 pysyvät voimassa myös lopettamisen jälkeen.

8. Vahingonkorvaus

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Pinterestiä ja sen viranhaltijoita, johtajia, työntekijöitä ja edustajia sellaisilta kanteilta, oikeustoimilta, riita-asioilta, vahingonkorvaus- ja muilta vaatimuksilta, jotka liittyvät millään tavoin (a) käyttäjän Pinterestin tuotteiden käyttöön, (b) käyttäjän sisältöön tai (c) siihen, että käyttäjä rikkoo näitä ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeus- ja kirjanpitokustannukset (mm. kustannukset, jotka aiheutuvat puolustautumisesta kolmansien osapuolten kanteita tai oikeustoimia vastaan).

9. Vastuuvapaus

Tuotteet sisältöinen toimitetaan sellaisenaan ilman mitään nimenomaisia tai oletettuja takuita.

PINTEREST KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT JA EHDOT SOVELTUVUUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI TIETTYYN TARKOITUKSEEN SEKÄ OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA JA KIISTÄÄ LISÄKSI KAIKKI TAKUUT, JOTKA AIHEUTUVAT KAUPALLISESTA KÄSITTELYSTÄ TAI KÄYTÖSTÄ.

Pinterest ei vastaa eikä ole missään vastuussa käyttäjän sisällöstä, jota käyttäjä, muut käyttäjät tai kolmannet osapuolet lähettävät tai siirtävät Pinterestin tuotteilla. Käyttäjä hyväksyy ja ymmärtää, että hän saattaa nähdä virheellistä, epäasiallista tai vain aikuisille soveltuvaa käyttäjän sisältöä tai muutoin käyttäjän tarkoituksiin soveltumatonta sisältöä.

10. Vastuunrajoitus

SIINÄ MÄÄRIN KUIN SOVELLETTAVA LAKI SALLII, PINTEREST EI VASTAA MISTÄÄN EPÄSUORASTA, SATUNNAISESTA, ERITYISESTÄ, VÄLILLISESTÄ TAI SEURAAMUSLUONTEISESTA VAHINGOSTA EIKÄ SUORASTA TAI EPÄSUORASTA LIIKEVOITON TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ TAI TIETOJEN, KÄYTÖN, LIIKEARVON TAI MUUN AINEETTOMAN TEKIJÄN MENETYKSESTÄ. PINTERESTIN KOKONAISKORVAUSVASTUU KAIKISSA TUOTTEISIIN LIITTYVISSÄ VAATIMUKSISSA ON ENINTÄÄN SATA YHDYSVALTAIN DOLLARIA (100 $) TAI SUMMA, JONKA KÄYTTÄJÄ ON MAKSANUT TUOTTEISTA PINTERESTILLE EDELLISTEN KOLMEN KUUKAUDEN AIKANA.

Siinä määrin kuin Pinterestiä tai Pinterestin tuotteita koskevaa kannetta, riitaa tai kiistaa ei voi sovellettavien lakien puitteissa tai muutoin ratkaista välimiesmenettelyllä: käyttäjä ja Pinterest hyväksyvät, että Pinterestiä koskeva kanne tai riita ratkaistaan pelkästään näiden ehtojen kohdan 12 mukaisesti.

11. Välimiesmenettely

Jos käyttäjän ja Pinterestin välillä on kiista, käyttäjä sitoutuu ensin ottamaan yhteyttä Pinterestiin ja pyrkimään ratkaisemaan asian yhdessä ilman viranomaisia. Jos Pinterest ei kykene ratkaisemaan kiistaa käyttäjän kanssa epävirallisesti, molemmat osapuolet sitoutuvat kääntymään kaikkien näihin ehtoihin liittyvien erimielisyyksien, kiistojen tai vaatimusten ratkaisemiseksi (kohtuullistamis- tai kieltovaatimuksia lukuun ottamatta) American Arbitration Associationin ("AAA") puoleen sitovaa välimiesmenettelyä varten. Menettely tapahtuu AAA:ta koskevien, kulloinkin voimassa olevien kaupallista toimintaa ja kuluttajariita-asioita koskevien sääntöjen ja menettelytapojen mukaisesti, ellei näissä ehdoissa toisin määrätä. Välimiesmenettely tapahtuu käyttäjän asuinpiirikunnassa, ellei Pinterestin kanssa muuta sovita. Molemmat osapuolet ovat vastuussa AAA:n veloittamien kirjaamis-, hallinto- ja välimieskulujen maksamisesta AAA:n sääntöjen mukaisesti. Pinterest kuitenkin maksaa käyttäjän kohtuulliset kirjaamis-, hallinto- ja välimieskulut, jos vahingonkorvausvaatimus on enintään 75 000 dollaria ja aiheellinen ("nonfrivolous" Yhdysvaltojen liittovaltion sääntöjen eli Federal Rule of Civil Proceduren kohdassa 11(b) määritetyllä tavalla). Välimiehen määräämä korvaus sisältää välimiesmenettelyn kustannukset, kohtuulliset asianajopalkkiot sekä kohtuulliset asiantuntijoiden ja muiden todistajien palkkiot. Mikä tahansa toimivaltainen tuomioistuin voi tehdä päätöksen välimiehen määräämästä korvauksesta. Mikään tässä kohdassa mainittu ei estä kumpaakaan osapuolta hakemasta toimivaltaisessa tuomioistuimessa tietoturvaan, immateriaalioikeuksiin tai palvelun luvattomaan käyttöön liittyviä kohtuullistamis- tai kieltovaatimuksia. KAIKKI VAATIMUKSET TULEE ESITTÄÄ YKSITTÄIN EIKÄ OSANA RYHMÄKANNETTA TAI -VALITUSTA. ELLEI PINTERESTIN KANSSA TOISIN SOVITA, VÄLIMIES EI VOI YHDISTÄÄ USEAMMAN KÄYTTÄJÄN VAATIMUKSIA. HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT KÄYTTÄJÄ JA PINTEREST LUOPUVAT OIKEUDESTA VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN TAI RYHMÄKANTEESEEN.

12. Sovellettava laki ja tuomiovalta

Ehtoihin sovelletaan Kalifornian osavaltion lakeja niiden lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Käyttäjä ja Pinterest hyväksyvät, että kaikissa kanteissa, joita ehtojen osa 11 (Välimiesmenettely) ei koske, tuomiovalta kuuluu San Franciscon piirikunnan oikeusistuimille tai Kalifornian osavaltion piirioikeudelle, joka sijaitsee Pohjois-Kaliforniassa.

13. Yleiset ehdot

Ilmoitusmenettely ja ehtojen muutokset. Pinterest pidättää oikeuden määrittää käyttäjälle toimitettavien ilmoitusten muodon ja toimitustavan, ja käyttäjä suostuu vastaanottamaan oikeudellisia ilmoituksia sähköisessä muodossa, jos Pinterest toimittaa niitä. Ehtoja saatetaan päivittää ajoittain, ja Pinterest julkaisee viimeisimmän version verkkosivustossaan. Käyttäjä saa ilmoituksen kaikista muutoksista, jotka Pinterest oman harkintansa mukaan määrittää tärkeiksi.

Käyttäjä hyväksyy muutetut ehdot jatkamalla tuotteiden käyttöä uusien ehtojen tultua voimaan. Jos et hyväksy uusia ehtoja, lopeta tuotteiden käyttö.

Luovutus. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää tai luovuttaa näitä ehtoja tai niiden mukaisesti myönnettyjä oikeuksia tai käyttöoikeuksia, mutta Pinterest voi luovuttaa ne rajoituksetta. Kaikki näiden ehtojen vastaiset siirto- tai luovutusyritykset ovat mitättömiä.

Koko sopimus / erotettavuus. Nämä ehdot, tietosuojakäytäntö, mahdolliset muutokset sekä muut mahdolliset Pinterestin kanssa tehtävät tuotteita koskevat sopimukset muodostavat Pinterestin ja käyttäjän välisen tuotteita koskevan kokonaissopimuksen, joka korvaa kaikki aikaisemmat käyttäjän ja Pinterestin väliset tuotteita koskevat ehdot. Jos joku näiden ehtojen sisältämistä ehdoista katsotaan pätemättömäksi, se suljetaan pois tai sitä rajoitetaan vähimmäismääräisesti ja loput ehdot pysyvät voimassa täysimääräisesti.

Luopuminen. Jos Pinterest luopuu näihin käyttöehtoihin kuuluvasta ehdoista, se ei merkitse jatkuvaa luopumista kyseisestä tai muista ehdoista, tai jos Pinterest ei käytä jotakin näihin käyttöehtoihin kuuluvaa oikeutta tai ehtoa, se ei merkitse kyseisestä oikeudesta tai ehdoista luopumista.

Osapuolet. Pinterest on maailmanlaajuinen palvelu, ja viittaukset Pinterestiin näissä ehdoissa sisältävät yrityksen Pinterest Inc. ja kaikki sen kansainväliset tytäryhtiöt. Jos käyttäjän kotipaikka on Yhdysvalloissa, nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Pinterestin Inc:n välillä, joka sijaitsee osoitteessa 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103. Jos käyttäjän kotipaikka on muualla kuin Yhdysvalloissa, nämä ehdot muodostavat sopimuksen käyttäjän ja Pinterest Europe Ltd:n välillä, joka sijaitsee Irlannissa osoitteessa Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ireland.

Yhdysvaltojen liittovaltion virastot: Jos käyttäjä on Yhdysvaltain liittovaltion virasto, Pinterestin käyttöön sovelletaan yritysten käyttöehtoja ja  tätä muutosta.

Yhdysvaltain osavaltio- ja paikallishallinnon virastot: Näitä ehtoja koskee tämä muutos.