Προδιαγραφές προϊόντος στο Pinterest

Δείτε τις προδιαγραφές

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορες μορφές περιεχομένου στο Pinterest, όπως τυπικά pin και pin με καρουζέλ πολλαπλών εικόνων. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον οδηγό προδιαγραφών για τις διαστάσεις των εικόνων, τα μεγέθη αρχείων και τους περιορισμούς χαρακτήρων που απαιτούνται. Ο κατάλογος περιλαμβάνει τόσο τις προδιαγραφές Διαφημίσεων Pinterest όσο και οδηγίες για pin ενταγμένα στο περιεχόμενο. Αφού επιλέξετε μορφή, ανατρέξτε στις βέλτιστες πρακτικές δημιουργικού για περισσότερες χρήσιμες συμβουλές.

Τυπικό pin

Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν τόσο για τα οργανικά pin όσο και για τα Διαφημιστικά pin.

Εικόνες

 • Τύπος αρχείου: PNG ή JPEG

 • Μέγ. μέγεθος αρχείου: 32 MB

 • Αναλογία εικόνες: Συνιστούμε αναλογία 2:3 ή 1000 x 1500 pixel. Τα pin με αναλογία μεγαλύτερη του 2:3 ενδέχεται να μην εμφανίζονται στις τροφοδοσίες των χρηστών.

Περιορισμοί χαρακτήρων

 • Τίτλος: Έως και 100 χαρακτήρες. Εάν δεν γράψετε τίτλο, οι χρήστες θα βλέπουν στη θέση του την περιγραφή του pin.

 • Περιγραφή: Έως και 500 χαρακτήρες. Κατά πάσα πιθανότητα, στις τροφοδοσίες των χρηστών θα εμφανίζονται οι πρώτοι 50-60 χαρακτήρες, γι' αυτό πείτε τα σημαντικότερα στην αρχή.

 

Διαφημίσεις Pinterest
Βίντεο με τυπικό εύρος (οργανικό ή διαφημιστικό)

Οι προδιαγραφές αυτές ισχύουν τόσο για τα οργανικά βίντεο όσο και για τα Διαφημιστικά βίντεο.

Βίντεο

 • Τύπος αρχείου: .mp4, .mov ή .m4v

 • Κωδικοποίηση: H.264 ή H.265

 • Μέγ. μέγεθος αρχείου: Έως 2 GB

 • Διάρκεια βίντεο: Τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, 15 λεπτά το μέγιστο

 • Αναλογία εικόνας: Μικρότερη από 1:2 (πλάτος:ύψος), μεγαλύτερη από 1,91:1. Συνιστούμε να δημιουργήσετε τετράγωνα (1:1) ή κάθετα βίντεο (2:3, 9:16).

Περιορισμοί χαρακτήρων

 • Τίτλος: Έως και 100 χαρακτήρες. Εάν δεν γράψετε τίτλο, οι χρήστες θα βλέπουν στη θέση του την περιγραφή του pin.

 • Περιγραφή: Έως 500 χαρακτήρες. Κατά πάσα πιθανότητα, στις τροφοδοσίες των χρηστών θα εμφανίζονται οι πρώτοι 50-60 χαρακτήρες, γι' αυτό πείτε τα σημαντικότερα στην αρχή.

 

Τυπικό pin βίντεο
Διαφημιστικό βίντεο στο μέγ. πλάτος

Βίντεο

 • Τύπος αρχείου: .mp4, .mov ή .m4v

 • Κωδικοποίηση: H.264 ή H.265

 • Μέγ. μέγεθος αρχείου: 2 GB ή μικρότερο

 • Διάρκεια βίντεο: Τουλάχιστον 4 δευτερόλεπτα, 15 λεπτά το μέγιστο

 • Αναλογία εικόνας: Τετράγωνο (1:1) ή ευρεία οθόνη (16:9). Σημειώστε ότι το μέγ. πλάτος των βίντεο δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το ύψος αναλογίας εικόνας 1:1. 

Περιορισμοί χαρακτήρων

 • Τίτλος: Έως και 100 χαρακτήρες. Εάν δεν γράψετε τίτλο, οι χρήστες θα βλέπουν στη θέση του την περιγραφή του pin.

 • Περιγραφή: Έως 500 χαρακτήρες. Κατά πάσα πιθανότητα, στις τροφοδοσίες των χρηστών θα εμφανίζονται οι πρώτοι 50-60 χαρακτήρες, γι' αυτό πείτε τα σημαντικότερα στην αρχή.

Βίντεο στο μέγ. πλάτος
Διαφημιστικά pin εφαρμογών

Για τα διαφημιστικά Pin εφαρμογών ισχύουν οι ίδιες προδιαγραφές όπως και για τα τυπικά pin. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό βίντεο για να διαφημίσετε την εφαρμογή σας.

Pin εφαρμογών
Διαφημιστικά pin με καρουζέλ

Εικόνες

 • Αριθμός εικόνων: 2-5 εικόνες ανά pin με καρουζέλ

 • Τύπος αρχείου: PNG ή JPEG

 • Μέγ. μέγεθος αρχείου: 32 MB ανά εικόνα

 • Αναλογία εικόνας: 1:1 ή 2:3

Περιορισμοί χαρακτήρων

 • Τίτλος: Έως και 100 χαρακτήρες. Στις τροφοδοσίες των χρηστών θα εμφανίζονται οι πρώτοι 30-35 χαρακτήρες.

 • Περιγραφή: Έως και 500 χαρακτήρες. Οι πρώτοι 50-60 χαρακτήρες είναι οι πιο σημαντικοί.  

Pin με καρουζέλ
Ενισχύστε την στρατηγική σας όσον αφορά το περιεχόμενο

Ρίξτε μια ματιά στις βέλτιστες πρακτικές δημιουργικού και στις οδηγίες προγραμματισμού περιεχομένου για να βρείτε χρήσιμες συμβουλές για την επιλογή εικόνων, τα κείμενα των pin και πολλά άλλα.